Employees by sector

Työllisten määrä kasvoi Helsingin seudulla voimakkaasti kaupan, majoituksen ja ravitsemisen aloilla, sen sijaan rakentamisessa työllisten määrä pieneni

Markkinapalveluiden voimakas kasvu jatkui vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä. Työllisten määrä kasvoi Helsingin seudulla kaupan, majoituksen ja ravitsemisen aloilla 10 prosentilla vuoden 2022 heinä-syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna. Muiden markkinapalveluiden toimialoilla työllisiä oli seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän.  Muihin markkinapalveluihin lasketaan liike-elämän palvelut, informaatio ja viestintä, rahoitus, kiinteistönhoito sekä kuljetus ja logistiikka. Teollisuudessa työllisten määrä lisääntyi kuudella prosentilla vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä. Sen sijaan rakentamisessa työllisten määrä pieneni lähes 11 prosentilla, ja yhteiskunnallisissa palveluissa oli työntekijöitä lähes neljä prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Koko maan tasolla työllisten määrät kasvoivat vuoden 2022 heinä-syyskuussa muiden markkinapalveluiden toimialoilla kuudella prosentilla ja teollisuudessa neljällä prosentilla vuoden takaisesta. Kaupan, ravitsemisen ja majoituksen aloilla kasvu jäi yhteen prosenttiin. Yhteiskunnallisissa palveluissa työllisten määrä pysytteli vuoden takaisella tasolla. Rakentamisessa työllisiä oli kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Helsingin seudulla työllisiä on eniten liike-elämän palveluissa. Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla työskentelee suuri määrä Helsingin seudun asukkaista. Koko maassa suurimmat toimialat ovat terveys- ja sosiaalipalvelut sekä teollisuus.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä