Employees by employer group

Tietoja ei ole päivitetty vuoden 2024 alusta alkaen, koska Helsingin seudun tietoja ei enää saada työvoimatutkimuksen aineistosta. 

Helsingin seudulla työllisten määrä kasvoi eniten julkisella sektorilla

Työllisten kokonaismäärä oli Helsingin seudulla vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä reilun prosentin suurempi kuin vuotta aiemmin. Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä kasvoi Helsingin seudulla puoli prosenttia vuoden takaisesta. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä sen sijaan lisääntyi vajaalla neljällä prosentilla.  Julkisella sektorilla kasvoi erityisesti kuntapuolella työskentelevien määrä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli vuoden 2023 loka-joulukuussa 608 600 yksityisen sektorin työntekijää ja 194 300 julkisen sektorin työntekijää. Kuntatyönantajan palveluksessa työskenteli 127 400 henkilöä ja valtiolla 66 900 henkilöä.

Koko maan tasolla yksityisen sektorin työntekijämäärä pieneni kahdella prosentilla edellisvuodesta ja julkisen sektorin työntekijöiden määrä kasvoi neljällä prosentilla vuoden takaisesta. Yhteensä työllisiä oli Suomessa puoli prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Keskimäärin työllisten määrä lisääntyi Helsingin seudulla vajaalla prosentilla vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Yksityisellä sektorilla työllisten määrä pysytteli ennallaan ja julkisella sektorilla työllisten määrä kasvoi vajaalla kolmella prosentilla vuonna 2023.  

Huom! Työvoimatutkimuksessa otettiin käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Vuodesta 2020 eteenpäin työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille. Muutos pienentää julkisen sektorin työllisten määrää ja kasvattaa yksityisen sektorin työllisten määrää.

Download the graph data in CSV format here