Changes in population

Pääkaupunkiseudun kaupungit kasvoivat

Helsingin seudun väestön määrä lisääntyi 3 250 hengellä heinä-syyskuun välisenä aikana. Kasvu oli selvästi poikkeuksellista edellisvuotta korkeammalla tasolla, mutta hieman alempana kuin vuonna 2020, ja yli 1 000 henkeä alempana kuin vuosina 2015–2018. Helsingin seudulla asui syyskuun lopulla 1 549 400 henkeä. Seudun ulkopuolisen Suomen väestömäärä kasvoi 1 200 hengellä. Koko maassa asukkaita oli 5 559 000 henkeä, joten Helsingin seudulla asui lähes 28 prosenttia koko Suomen väestöstä.

Seudun kunnista eniten kasvoivat Espoo, 1 750 hengellä, ja Helsinki 1 400 hengellä. Vantaan kasvu jäi reiluun 500 henkeen. KUUMA-kuntien väestömäärä pieneni 500 hengellä. KUUMA-kunnista kasvoivat vain Kerava ja Tuusula, molemmat alle 100 hengellä. Vihdin väestö väheni 250 hengellä.

Seudun kasvusta noin 70 prosenttia tuli muuttoliikkeen myötä. Espoon muuttovoitto oli 1 350 henkeä, ja Helsingin muuttovoittoa noin 150 henkeä vähemmän. Vantaan saama väestönlisäys muuttoliikkeen kautta pysyi edelleen matalalla, noin 300 hengessä. KUUMA-kuntien väestömäärän pienentyminen tuli muuttoliikkeen seurauksena. On huomattavaa, että vuoden kolmas neljännes poikkeaa yleensä muista neljänneksistä Helsingissä väestömäärän suurempana kasvuna ja KUUMA-kunnissa väestömäärien pienentymisinä.

Koko seudun luonnollinen väestönkasvu, eli syntyneiden ja kuolleiden määrien erotus, oli selvästi vuotta aikaisempaa alemmalla tasolla. Syntyneiden määrä laski edellisvuoden heinä-syyskuuhun verrattuna 450 lapsella, ja vastaavasti kuolleita oli 200 enemmän. Syntyneitten määrä laski kaikilla alueilla, kun taas kuolleiden määrä kasvoi kaikilla alueilla vuoden takaiseen verrattuna.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä