Seudun ja muun Suomen välinen muuttoliike

Helsingin seudun muuttotappio muuhun Suomeen kasvoi

Vuoden kolmannella kvartaalilla Helsingin seudun muuttotappio muuhun Suomeen kasvoi 2 000 henkeen, kun se vuotta aikaisemmin oli lähes nollassa ja edellisellä kvartaalilla hieman alle 300 henkeä. Vuosi 2021 on ollut edellisiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen, sillä seudun ja muun Suomen välinen muuttoliike on aikaisemmista vuosista poiketen muuttunut tappiolliseksi.

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna on seurausta erityisesti lähtömuuttajien määrän kasvusta, vaikkakin myös tulomuuttajien määrä on laskenut. Lähtömuuttajien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1 400 hengellä ja tulomuuttajien määrä pieneni 600 hengellä.

Muusta Suomesta muuttovoittoa sai vain Helsinki, reilut 500 henkeä. Sekä Espoon että Vantaan muuttotappio muuhun Suomeen oli hieman alle 500 henkeä ja KUUMA-kuntien hieman yli 1 500 henkeä. Seudun muuttoliikkeen muutos edelliseen vuoteen verrattuna näkyi kaikilla alueilla.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä