Ulkomainen muuttoliike

Helsingin seudun ulkomaan muuttoliikkeessä ei tapahtunut suuria muutoksia

Helsingin seutu sai muuttovoittoa ulkomailta vuoden 2022 tammi-maaliskuun välisenä ajanjaksona lähes 2 000 henkeä, mikä oli 100 henkeä edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän. Sekä seudulle ulkomailta muuttaneiden että seudulta ulkomailla muuttaneiden määrät kasvoivat, mutta muutokset olivat pieniä. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna muutokset olivat myös pieniä.

Muun Suomen saama ulkomaan muuttovoitto oli tammi-maaliskuussa hieman yli 2 300 henkeä, joten Helsingin seudun osuus koko Suomen muuttovoitosta oli 46 prosenttia.

Myös alueittain tarkasteltuna suuria muutoksia ei tapahtunut. Helsingissä ja Espoossa ulkomailta tullut muuttovoitto laski hieman sekä edellisen vuoden tammi-maaliskuuhun että edelliseen kvartaaliin verrattuna. Sen sijaan Vantaalla ulkomaisen muuttovoiton määrä kasvoi lievästi molempiin vertailuajankohtiin verrattuna. KUUMA-kunnissa ulkomaisen muuttovoiton taso on pysynyt lähes saman jo kaksi vuotta.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä