Muuttoliike

Helsingin seudun muuttoliike muuttui tappiolliseksi

Helsingin seudun muuttoliike oli heinä-syyskuun aikana 100 henkeä tappiollista. Tämä on erittäin poikkeuksellista, sillä vuodesta 2015 lähtien tarkasteltuna tappiollisia kvartaaleja ei ole ollut ja pienin muuttovoittokin on ollut 800 henkeä. Vuotta aikaisemmin seudun saama muuttovoitto oli yli 2 000 henkeä. Seudun alueista ainoastaan Helsinki sai muuttovoittoa, 1 100 henkeä, kun taas Espoon muuttotappio oli 130, Vantaan 630 ja KUUMA-kuntien 460 henkeä. Vuotta aikaisemmin kaikki seudun alueet saivat muuttovoittoa. Seudun saama nettomuutto on laskenut tasaisesti vuoden 2020 alusta lähtien.

Seudun muuttotappioon vaikutti erityisesti lähtömuuttajien määrän kasvu. Lähtömuuttajien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1 400 hengellä, kun taas tulomuuttajien määrä laski 700 hengellä. Muutosta selittävät erityisesti Vantaan ja KUUMA-kuntien muuttoliikkeissä tapahtuneet muutokset. Vantaalla tulomuuttojen määrä laski 900 hengellä ja lähtömuuttajien määrä kasvoi 400 hengellä. KUUMA-kunnissa tulomuuttajien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta lähtömuuttajien määrä kasvoi 500 hengellä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä