Työlliset työnantajaryhmittäin (TK)

Työllisten määrä kasvoi Helsingin seudulla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla

Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä kasvoi Helsingin seudulla vuoden 2022 huhti−kesäkuussa lähes neljällä prosentilla vuoden takaisesta. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä lisääntyi yhteensä hieman yli neljä prosenttia. Julkisella sektorilla kasvoi prosentuaalisesti erityisesti valtiolla työskentelevien määrä. Työllisten lukumäärä on kuitenkin kuntapuolella valtiota suurempi.

Työllisten kokonaismäärä oli Helsingin seudulla 3,8 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä 626 500 yksityisen sektorin työntekijää ja 186 700 julkisen sektorin työntekijää.

Koko maan tasolla yksityisen sektorin työntekijämäärä kasvoi reilulla kolmella prosentilla ja julkisen sektorin työntekijöiden määrä vajaalla kolmella prosentilla vuoden takaisesta. Koko maan tasolla kuntapuolella työskentelevien määrä lisääntyi suhteellisesti saman verran kuin Helsingin seudulla, kasvua reilu kaksi prosenttia vuoden takaisesta. Muilla sektoreilla kasvu oli Suomen tasolla Helsingin seutua maltillisempaa. Yhteensä työllisten määrä kasvoi Suomessa 2,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Huom! Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Vuoden 2020 työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille. Muutos pienentää julkisen sektorin työllisten määrää ja kasvattaa yksityisen sektorin työllisten määrää.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä