Työlliset työnantajaryhmittäin (TK)

Työllisten määrät kasvoivat Helsingin seudulla reilusti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla

Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä kasvoi Helsingin seudulla loka−joulukuussa reilulla kolmella prosentilla vuoden takaisesta. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä lisääntyi viisi prosenttia. Valtiolla ja kunnissa työskentelevien määrät kasvoivat tasaisesta.

Työllisten kokonaismäärä oli Helsingin seudulla lähes viisi prosenttia korkeampi vuosi sitten. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä 600 600 yksityisen sektorin työntekijää ja 186 000 julkisen sektorin työntekijää.

Koko maan tasolla yksityisen sektorin työntekijämäärä kasvoi kolmella prosentilla ja julkisen sektorin työntekijöiden määrä vajaalla kahdella prosentilla vuoden takaisesta. Valtiolla työskentelevien määrä pieneni koko maan tasolla kahdella prosentilla vuoden 2021 viimeisestä vuosineljänneksestä. Yhteensä työllisten määrä kasvoi koko maassa 3,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Huom! Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Vuoden 2020 työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille. Muutos pienentää julkisen sektorin työllisten määrää ja kasvattaa yksityisen sektorin työllisten määrää.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä