Työlliset työnantajaryhmittäin (TK)

Työllisten määrä lisääntyi Helsingin seudulla julkisella sektorilla suhteellisesti enemmän kuin yksityisellä sektorilla

Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä kasvoi Helsingin seudulla heinä−syyskuussa reilulla kahdella prosentilla vuoden takaisesta. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä lisääntyi yli viisi prosenttia. Valtiolla työskenteleviä määrä kasvoi suhteellisesti eniten ja kuntatyöntekijöiden määrä kohosi maltillisemmin.

Työllisten kokonaismäärä oli Helsingin seudulla lähes neljä prosenttia korkeampi vuosi sitten. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä 593 500 yksityisen sektorin työntekijää ja 177 800 julkisen sektorin työntekijää.

Koko maan tasolla yksityisen sektorin työntekijämäärä kasvoi lähes kolmella prosentilla.  Julkisen sektorin työntekijöiden määrä pieneni vuoden takaisesta prosentilla ja pudotus kohdistui kuntatyöntekijöihin. Valtiolla työskentelevien määrä kasvoi koko maan tasolla reilulla prosentilla.

Huom! Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Vuoden 2020 työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille. Muutos pienentää julkisen sektorin työllisten määrää ja kasvattaa yksityisen sektorin työllisten määrää.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä