Työlliset toimialoittain (TK)

Työllisten määrä kasvoi Helsingin seudulla erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, rakentamisessa sekä informaation ja viestinnän toimialalla

Työllisten määrä väheni Helsingin seudulla kaupan, majoituksen ja ravitsemisen aloilla yhteensä vajaalla kolmella prosentilla vuoden takaisesta vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Muissa markkinapalveluissa työllisiä oli prosentti enemmän kuin vuosi sitten. Muihin markkinapalveluihin sisältyvän informaatio ja viestintäalan työllisten määrä jatkoi vauhdikasta kasvuaan 10 prosentilla. Myös rakennusalalla työllisten määrä kasvoi lähes 10 prosentilla. Teollisuudessa työllisiä oli neljä prosenttia edellisvuotta enemmän. Yhteiskunnallisissa palveluissa työllisiä oli yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kasvua kertyi erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla.

Koko maan tasolla työllisten määrät kasvoivat vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä kaupan, ravintoloiden ja majoituksen alalla yhteensä kuudella prosentilla. Yhteiskunnallisissa palveluissa työllisten määrän lisäys oli viisi prosenttia.  Rakentamisen toimialalla työllisten määrä oli Suomen tasolla edellisvuotta pienempi. Teollisuudessa työllisiä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin.

Helsingin seudulla työllisiä on eniten liike-elämän palveluissa. Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla työskentelee suuri määrä Helsingin seudun asukkaista. Koko maassa suurimmat toimialat ovat terveys- ja sosiaalipalvelut sekä teollisuus.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä