Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen saajien määrä ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuotta pienempi  

Tammi–maaliskuussa perustoimeentulotukea saavia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 35 300 (-7 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 14 000 (-7 %) ja Vantaalla 15 900 (-4 %) henkilöä kuukaudessa.

Tuensaajien lukumäärä oli pääkaupunkiseudulla loppukeväästä 2020 alkukesään 2021 selvästi korkeampi kuin vastaavana aikana ennen koronaepidemiaa vuonna 2019. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä tuensaajia oli pääkaupunkiseudulla 2 prosenttia enemmän kuin ennen koronaepidemiaa vuoden 2019 alussa. Tuensaajien lukumäärät ja väestöosuudet ovat kuitenkin vuoden 2022 alussa pienemmät kuin vastaavana ajanjaksona koronaepidemian aikana.

Koronaepidemian aikana perustoimeentulotuen tarve lisääntyi ennen kaikkea työllisyystilanteen heikentymisestä johtuen. Työllisyystilananne parantunut, mutta samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien lukumäärä kasvaa pääkaupunkiseudulla edelleen, millä saattaa olla pidemmällä aikavälillä vaikutusta toimeentulotuen tarpeeseen.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä