Utrikes migration

Ulkomaisen muuttovoiton kasvu jatkui

Helsingin seutu sai vuoden kolmannella neljänneksellä ennätyksellisen suuren muuttovoiton ulkomailta, 5 600 henkeä. Määrä oli 800 henkeä edellistä vuosineljännestä enemmän ja 2 200 henkeä edellisvuoden heinä-syyskuuta enemmän. Kasvun perustana oli ulkomailta seudulle muuttaneiden määrän kasvu.

Seudun alueella eniten ulkomaista muuttovoittoa saivat Helsinki, 2 400 henkeä ja Espoo, 1 500 henkeä. Vantaan saama muuttovoitto oli 1 050 henkeä ja KUUMA-kuntien 600 henkeä. Määrät kasvoivat kaikilla alueilla edellisvuoden heinä-syyskuuhun verrattuna. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kasvua oli Helsingissä ja Espoossa. Ulkomaisen muuttoliikkeen muutos näkyi myös Helsingin seudun ulkopuolisessa Suomessa. Muun Suomen saama ulkomaan muuttovoitto oli heinä-syyskuussa 11 600 henkeä, kun koko edellisenä vuonna 2022 määrä oli vain reilut 2 000 henkeä enemmän.

Helsingin seudun saama ulkomaan muuttovoitto oli suurempi kuin seudun saama kokonaismuuttovoitto. Alueet erosivat tässä toisistaan, sillä Espoon saamasta muuttovoitosta 93 prosenttia tuli ulkomailta ja Helsingin 75 prosenttia. Vantaalla ulkomaan muuttovoitto oli kokonaismuuttovoittoa suurempi ja KUUMA-kunnat saivat ulkomaan muuttovoittoa, vaikka kokonaisuudessaan muuttoliike oli niiden kannalta tappiollista.  

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä