Total produktion

Helsingin seudulla tuotannon määrän lievä lasku jatkoi toisella vuosineljänneksellä

Helsingin seudulla tuotannon loiva lasku jatkui vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Laskua vuotta aiempaan verrattuna oli 0,6 prosenttia. Koko maassa tuotannon määrän muutos oli liki samansuuruinen eli noin -0,7 prosenttia. Toimialakohtaiset vaihtelut olivat kuitenkin suuria. Teollisuudessa ja rakentamisessa tuotannon määrä väheni selvästikin, mutta joillakin palvelualoilla tuotannon määrä kasvoi edelleen. Päätoimialoittain tarkasteluna muutokset ovat linjassa yritysten kokeman suhdannetilanteen kanssa. Tilanne on tällä hetkellä kaikkein heikoin juuri rakentamisessa ja teollisuudessa.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä