Serviceföretagens konjunkturutsikter

Palvelualojen suhdannenäkymät heikkenivät syksyn aikana

Koko maassa palvelualojen yritysten suhdannetilanne jatkoi heikkenemistään lokakuussa 2023, suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli -34. Myynnin odotetaan pysyvän suhteellisen vakaana. Suurimmaksi esteeksi myynnin kasvulle nimetään riittämätön kysyntä. Ammattityövoiman puute nähdään esteenä myynnin kasvulle osassa palveluyrityksiä, mutta kysynnän nähdään olevan yhä selvemmin kasvun esteenä. Henkilökunnan määrässä ei ole tapahtunut viimeisen vuoden aikana suuria muutoksia, ja odotukset henkilöstökehityksen osalta ovat vakaat.

Uudenmaan palveluyritysten suh­dannetilanne pysyi vaimeana – saldoluku oli lokakuussa -38. Uudenmaan palveluyritysten suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvon tasolla. Myyntimäärät jatkanevat laskuaan kausivaihtelu huomioon ottaen myös vuoden viimeisinä kuukausina. Myyntihinnat eivät pysy kustannusten nousun perässä, josta johtuen työvoimaodotukset ovat vaisuja.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä