Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomins utveckling

Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen heikkenee

Kuluttajien luottamus heidän oman taloutensa kehitykseen oli pääkaupunkiseudulla lokakuussa 2023 hieman heikompi kuin mittausajankohtaa edeltävän vuoden aikana keskimäärin. Muutos ei ollut kuitenkaan kovin suuri. Kuluttajien oman talouden kehitystä koskevia odotuksia kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla lokakuussa +4,9 ja koko maassa +2,0. Kuluttajien luottamus heidän oman taloutensa kehitykseen näyttää olevan nyt hitaassa laskussa.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä