Om webbplatsen

Trender i Helsingforsregionen är en översikt över aktuella frågor som ges ut på nätet fyra gånger om året. Nättjänsten följer utvecklingen i Helsingforsregionen genom indikatorer för områdets ekonomi, bostads- och lokalmarknaden, välfärd, trafik och miljö, arbetsmarknaden samt befolkningen.

Förläggare

  • Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
  • Helsingfors stad, stadskansliet, stadsinformation

  • Helsingforsregionens handelskammare

  • Esbo stad, strategienheten

  • Vanda stad, strategi och forskning

  • Nylands förbund

  • Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland

Redaktion och publicering

Helsingfors stad, stadskansliet, stadsinformation

Dataskydd

Tillgänglighetsutlåtande