Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Suhdannenäkymät kääntyivät kesän aikana jälleen laskuun

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen yritysten suhdannetilanne synkentyi jälleen alkukesän 2023 aikana. Tämänhetkistä tilannetta mittaava saldoluku laski heinäkuussa lukemaan -48, kun vastaavasaldoluku oli huhtikuussa -27. Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat myös laskeneet selvästi, saldoluku -27 (huhtikuussa -9). Suhdannenäkymiä heikentää etenkin kysynnän heikentyminen: 58 % yrityksistä kärsii heikosta kysynnästä ja ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa kyselyyn 17 % vastanneista yrityksestä.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat yhä heikot ja odotukset ovat synkentyneet keväästä, saldoluku -29. Tuotanto-odotukset ovat laskeneet selvästi, eikä lähitulevaisuus lupaa käännettä parempaan. Heikko kysyntä nimetään selvästi yleisimmäksi esteeksi tuotannon kasvulle. Teollisuusyritysten henkilökuntaodotus tulevalle kolmelle kuukaudelle on negatiivinen, mikä tarkoittaa, että vähennyksiä henkilöstöön on luvassa.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne on poikkeuksellisen heikko, saldoluku -56. Alan yritysten tilauskanta on ohentunut merkittävästi ja myymättömien huoneistojen määrä on nousussa. Riittämätön kysyntä on suurin este kasvulle ja rahoitusvaikeudet ovat yleistyneet. Myyntihinnat ovat vajonneet voimakkaasti, eikä kyselyiden perusteella käännettä parempaan ole toistaiseksi odotettavissa. Suhdanneodotukset rakennusalalla olivat heinäkuussa pessimistiset, saldoluku -41.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä