Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Suhdannetilannenäkymät synkentyneet entisestään

 Suomen teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannenäkymät ovat vajonneet synkemmiksi syksyn 2022 aikana. Koko maassa teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymien vajoaminen loiventui kesällä hieman, mutta syksyllä ennusteet tulevasta ovat muuttuneet entistä heikommiksi. Uudellamaalla suhdannenäkymät näyttäytyvät muun maan tavoin aiempaa synkempinä.

Suhdannenäkymät pysyivät kesällä heikkoina

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen yritysten suhdannetilanne heikkeni selvästi alkusyksyn aikana. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli lokakuussa -14, kun se heinäkuussa oli -7. Suhdannenäkymät teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla ovat kääntyneet negatiivisiksi vuoden 2022 kesän aikana. Tuotantokapasiteetti oli lokakuussa kokonaan käytössä 70 prosentilla vastanneista yrityksistä. Tilauskirjat ovat supistuneet ja vajonneet lievästi alle normaalin tason (-3 saldoluku).

Koko maan teollisuusyritysten suhdannetilanne on laskenut alkuvuodesta 2022 saakka. Teollisuusyritysten suhdannetta kuvaava saldoluku päätyi lokakuussa negatiiviseksi (-1). Suhdannenäkymissä on tapahtunut selvä notkahdus heinäkuuhun verrattuna. Näkymiä kuvaava saldoluku oli lokakuussa -37, kun se huhtikuussa oli -23. Teollisuusyritysten tuotantomäärät ovat pysyneet ennallaan ja kannattavuus on ollut laskusuuntainen. Kysynnässä on havaittavissa vaimenemisen merkkejä, vaikka tilauksia on edelleen hieman tavanomaista enemmän.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne säilyi synkkänä ollen selkeästi tavanomaista heikompi (-34). Alkuvuonna suhdannetilanne oli vielä positiivinen, mutta se laski negatiiviseksi kevään myötä (huhtikuu -14) jääden kesän aikana (heinäkuu -38) reilusti tavanomaista heikommalle tasolle. Suhdannenäkymät vajosivat lokakuussa erityisen heikoiksi (saldoluku -61), vaikka kesän saldoluku (-43) oli jo hyvin synkkä. Yritysten vastausten perusteella rakennustuotannon ennakoidaan supistuvan talvella selvästi. Kustannusten nousu heikentää kannattavuutta rakentamisen alalla.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä