Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Suhdannetilanne synkentynyt alkuvuoden jälkeen

Suomen teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannetilanne pysyi synkkänä kesän 2022 aikana. Koko maassa teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanteet vaimenivat hieman, samalla kun suhdannenäkymät pysyivät tavanomaista heikompina. Uudellamaalla yritysten suhdannetilanne heikkeni keväästä, vaikka näkymät hieman kohenivat huhtikuusta.

Suhdannenäkymät pysyivät kesällä heikkoina

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen yritysten suhdannetilanne heikkeni selvästi keväästä inflaatiopaineiden myötä. Nykyhetkeä kuvaa saldoluku kääntyi heinäkuussa negatiiviseksi (-7), kun se vielä huhtikuussa oli reilusti positiivinen (+19). Suhdannenäkymät kohenivat keväästä hieman, mutta olivat myös reilusti negatiiviset. Näkymien saldoluku oli heinäkuussa -23. Suhdannenäkymiä – ja tilannetta varjosti hintojen nousu ja materiaalitoimitusten vaikeudet. Tuotantokapasiteetti oli heinäkuuhun tultaessa kokonaan käytössä 82 prosentilla vastanneista yrityksistä. Tilauskirjat supistuivat, mutta olivat vielä normaalia suuremmat.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannetilanne laski hieman keväästä, vaikka heinäkuun saldoluku pysyi vielä positiivisena (+17). Suhdannenäkymissä ei tapahtunut suurta muutosta, vaikka ne laskivat myös hieman huhtikuuhun verrattuna. Näkymiä kuvaava saldoluku oli heinäkuussa -23, kun se huhtikuussa oli -16. Teollisuusyritysten tuotannon kasvu on hidastunut ja kannattavuus on ollut laskusuuntainen, vaikka tilaiskirjat ovat vielä normaalia suuremmat ja henkilökuntaa palkataan lisää.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne synkkeni kesän aikana entisestään ja oli selkeästi tavanomaista heikompi (-38). Alkuvuonna suhdannetilanne oli vielä positiivinen, mutta se laski negatiiviseksi kevään myötä (huhtikuu -14). Suhdannenäkymät pysyivät myös kesällä tavanomaista heikompana, vaikka suurta muutosta keväästä ei tapahtunut. Näkymiä kuvaava saldoluku oli -43, kun näkymät huhtikuussa olivat -44. Yritysten vastausten perusteella tuotannon ennakoidaan laskevan syksyllä. Kannattavuus on myös pysynyt heikompana edelliseen vuoteen verrattuna.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä