Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Suhdannetilanne parani entisestään, mutta näkymät kevättä varovaisemmat

Suomen teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannetilanne parani kesän 2021 aikana, mutta suhdannenäkemät laskivat hieman keväästä. Koko maassa suhdannetilanne parani selkeästi teollisuusyritysten kohdalla, mutta rakennusyritysten tilanteen kehitys oli matillista. Uudellamaalla suhdannetilanne oli tavanomaista parempi, vaikka näkymät olivat koko maan tavoin kevättä varovaisemmat. Uudellamaalla tuotanto vauhdittui yleisesti huhti-kesäkuussa ja tuotantomäärien arvioidaan kasvavan myös syksyllä.

Suhdannetilanne parantunut Uudellamaalla

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen suhdannearviot
Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen yritysten suhdannetilanne nousi alkukesän 2021 aikana tavanomaista paremmaksi. Nykyhetkeä kuvaa saldoluku oli heinäkuussa jo reilusti positiivinen (+34), kun vastaava huhtikuussa oli vielä negatiivinen (-2). Puolestaan keväällä kirkastuneet suhdannenäkymät olivat alkukesällä hieman varovaisemmat. Uusin heinäkuun saldoluku oli +12, kun se huhtikuussa oli vielä +23. Heinäkuussa vastaajista 84 prosenttia ennakoi suhdanteiden pysyvän jatkossa ennallaan ja paranemista odotti 14 prosenttia yrityksistä. Tuotantokapasiteetti oli heinäkuussa kokonaan käytössä 90 prosentilla vastanneista yrityksistä ja tilauskirjat olivat yleisesti normaalia suuremmat.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannetilanne parani alkukeväästä 2021. Heinäkuun saldoluku oli jo +37, kun vastaava oli huhtikuussa +20. Puolestaan suhdannenäkymät hieman laskivat keväästä. Uusin heinäkuun saldokulu oli +16 (huhtikuussa +20). Kuitenkin kehityssuunta näyttää vielä varsin positiiviselta. Tuotanto on jatkanut kasvuaan, tilauskanta on noussut korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2007 ja henkilöstön määrä on kasvussa.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne oli varovaisesti normalisoitumassa (saldoluku 0, huhtikuussa -14), mutta suhdannenäkymät laskivat teollisuusyritysten tavoin. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -11, kun se vielä huhtikuussa oli -1 ja tammikuussa oli -19. Tuotanto on polkenut paikallaan ja henkilöstön määrä on vähentynyt, vaikka tilauskanta on kasvanut tavanomaiselle tasolle.