Yritysten aloitukset

Helsingin seudulla uusia yritysten kasvu lievästi laskussa

Helsingin seudulla perustettiin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 4 168 uutta yritystä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yrityksiä perustettiin noin -5 prosenttia vähemmän eli yritysmäärän kasvu kääntyi pieneen laskuun. Edelliseen neljännekseen verrattuna yrityksiä perustettiin kuitenkin yli 20 prosenttia (727 yritystä) enemmän. Tarkastelujakson aikana tyypillisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on perustettu enemmän yrityksiä kuin edellisen vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Toimialoittain tarkasteltuna uusien yritysten määrä kasvoi runsaasti teollisuuden (24 prosenttia) ja liike-elämän palveluiden (21 prosenttia) kohdalla vuoden 2021 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna laskua oli kuitenkin kaikilla toimialoilla uusien yritysten määrässä pois lukien muut yritykset. Suurin lasku oli kaupan alalla, jossa uusia yrityksiä perustettiin melkein -23 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Koko maassa uusien yritysten määrän kasvussa myös pientä laskua

Koko maassa perustettiin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 11 665 uutta yritystä. Laskua vuoden 2021 vastaavasta neljänneksestä oli lähes -6 prosenttia eli -738 uutta yritystä. Uusien yritysten määrä laski kaikilla toimialoilla vuoteen 2021 verrattuna. Suurin lasku oli kaupan alalla (-21 prosenttia) ja teollisuudessa (-9 prosenttia). Puolestaan edelliseen neljäkseen verrattuna uusia yrityksiä perustettiin koko maassa lähes 30 prosenttia (2 690 yritystä) enemmän. Suurin nousu toimialoittain tarkasteltuna oli muiden yritysten (39 prosenttia) ja teollisuuden (32 prosenttia) kohdalla edelliseen neljännekseen verrattuna.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä