Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Kuluttajat kokevat säästämismahdollisuuksiensa pysyneen hyvinä

Useimmat kuluttajabarometriin vastanneesta pääkaupunkiseudun kuluttajista uskovat pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Tammikuussa 2022 kuluttajien kokemia säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla arvon +54,4, joka on lähellä viime vuosien keskimääräistä tasoa. Pääkaupunkiseudulla kuluttajat kokivat siis säästämismahdollisuutensa koko maan keskiarvoa (+46,6) hieman paremmiksi. Usko säästämismahdollisuuksiin heikkeni hieman syksyn erittäin korkeista lukemista. Ylimmillään säästämismahdollisuuksia koskeva saldoluku oli elokuussa 2021 (+61,4).

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä