Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Säästämismahdollisuuksien koetaan edelleen heikentyneen

Monet pääkaupunkiseudun kuluttajat uskovat pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana, vaikka usko säästämismahdollisuuksiin on heikentynyt selvästi vuoden 2022 aikana. Kuluttajien kokemia säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla lokakuussa arvon +42,8, kun arvo oli vielä alkuvuodesta noin +60. Pääkaupunkiseudun kuluttajat kokivat säästämismahdollisuutensa seuraavan 12 kuukauden aikana koko maan keskiarvoa (+39,8) hieman paremmiksi. 2020-luvun mittauksissa säästämismahdollisuuksia koskeva saldoluku vaihdellut pääkaupunkiseudulla varsin paljon (+35,1 – +61,4). Nyt kehityksen suunta on ollut heikkenevä heinäkuusta 2022 alkaen.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä