Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen heikkeni jyrkästi

Tilastokeskuksen heinäkuun 2022 kuluttajabarometrin mukaan useimpien kuluttajien usko heidän oman taloutensa kehitykseen on heikentynyt kevään lukemista, mutta hiukan parantunut kesän jälkeen. Kuluttajien omaa taloutta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku nousi pääkaupunkiseudulla lokakuussa niukasti positiiviseksi loppukesän jälkeen. Lukemat ovat kuitenkin edelleen erittäin heikot. Aiempiin vuosiin verrattuna kuluttajat kokevat nyt yleisen taloustilanteen odotetun heikkenemisen koskevan myös suoraan heitä itseään. Kiihtynyt inflaatio ja nousseet energian hinnat ovat todennäköisesti lisänneet epävarmuutta kuluttajien keskuudessa. Koko maassa odotukset oman talouden kehityksestä olivat edelleen negatiiviset.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä