Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen ennallaan

Tilastokeskuksen heinäkuun 2021 kuluttajabarometrin mukaan useimmat kuluttajat uskovat oman taloustilanteensa pysyvän vakaana tai paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuluttajien omaa taloutta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku sai heinäkuussa koko maassa arvon +9,8 ja pääkaupunkiseudulla +14,1. Nämä lukemat ovat hieman alemmat kuin alkuvuodesta, mutta lähellä pitkän ajan keskiarvoja .

Kuluttajien omaa taloutta koskevat odotukset reagoivat vaimeasti yleisen taloustilanteen muutoksiin. Vastaajien omaa taloutta koskevat odotukset muuttuvat yleensä vain vähän, vaikka yleinen taloustilanne ja sitä koskevat odotukset muuttuisivat paljonkin.