Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen heikkeni jyrkästi

Tilastokeskuksen heinäkuun 2022 kuluttajabarometrin mukaan useimpien kuluttajien usko heidän oman taloutensa kehitykseen on heikentynyt merkittävästi kevään lukemista. Kuluttajien omaa taloutta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku heikkeni pääkaupunkiseudulla negatiiviseksi ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen. Nyt koettu lasku on sikäli merkittävä, että yleensä kuluttajien omaa taloutta koskevat odotukset reagoivat varsin vaimeasti yleisen taloustilanteen muutoksiin. Nyt selvästi aiempaa useammat kuluttajat kokevat yleisen taloustilanteen odotetun heikkenemisen koskevan myös suoraan heitä itseään. Kiihtynyt inflaatio on todennäköisesti keskeisin näkemyksiin vaikuttanut tekijä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä