Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen heikkeni lievästi kesän 2021 jälkeen. Pääkaupunkiseudulla kuluttajien luottamusindikaattori sai lokakuussa arvon +8,0, kun se heinäkuussa oli +11,4. Koko maassa kuluttajaluottamus osoitti lokakuussa arvoa +2,7, eli luottamus taloustilanteen parantumiseen lähiaikoina on pääkaupunkiseudulla selvästi korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. Ennen kesällä tapahtunutta lievää käännettä talouden kehitystä koskevia odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin trendi nousi jatkuvasti lokakuusta 2020 alkaen.

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori, joka kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä, sai pääkaupunkiseudulla lokakuussa 2021 arvon +9,6 (heinäkuussa +10,9). Toukokuusta heinäkuuhun 2021 työllisyyttä ja yleistä taloustilannetta koskevat odotukset kohentuivat jyrkästi, mutta sen jälkeen nousu on tasaantunut. Tässä on todennäköisesti kyse siitä, että makroindikaattorin taso on jo nyt hyvin korkea, mikä rajoittaa odotusten parantumisen jatkumista.

Kuluttajien omaa taloutta ja säästämismahdollisuuksia kuvaavan mikroindikaattorin nousu tasaantui lokakuussa. Mikroindikaattorin arvo oli lokakuussa +34,4, kun heinäkuussa vastaava luku oli +35,7. Sekä säästämismahdollisuuksiin että oman talouden yleisempään kehitykseen liittyvät odotukset olivat kuitenkin edelleen vahvasti positiiviset. Suurin osa kuluttajista uskoo sekä oman taloutensa että koko maan talouden kehittyvän myönteisesti seuraavien 12 kuukauden aikana.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä