Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus talouteen parantui tammikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen laski poikkeuksellisen alas vuonna 2022. Kuluttajaluottamuksen liki katkeamaton lasku jatkui joulukuuhun saakka. Heti vuodenvaihteessa tapahtui kuitenkin käänne. Kuluttajien luottamus parani liki seitsemän pistettä joulukuun pohjalukemista. Tammikuussa 2023 kuluttajien luottamus parani pääkaupunkiseudulla arvoon -8,6 ja helmikuussa vielä pisteellä lukemaan -7,5. Koko maassa vastaavat lukemat olivat -12,7 ja -11,9. Luvut ovat heikkoudestaan huolimatta selvästi paremmat kuin ennen vuodenvaihdetta, jolloin taloutta koskevat odotukset olivat heikoimmat koko 20-vuotisen mittaushistorian aikana.

Toisiaan seuranneet kriisit koronapandemiasta Venäjän hyökkäykseen, inflaation kiihtymiseen, korkotason nousuun ja energian kallistumiseen ovat vaikuttaneet siihen, että kuluttajat näkevät talouden tulevaisuuden edelleen epävarmana tai jopa heikkona. Nämä odotukset ovat sinänsä samansuuntaisia keskuspankkien kanssa: nekin odottavat vuodelle 2023 lievää kokonaistuotannon laskua.

Kuluttajien luottamus mittaa kuluttajien odotuksia heidän omasta taloudestaan ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua. Mittauksen toteuttaa kuukausittain Tilastokeskus.

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä. Sotauutiset Ukrainasta yhdessä mm. korkotason nousun kanssa käänsivät tämän indikaattorin selvään laskuun. Käänne parempaan tapahtui vasta vuoden 2023 alussa. Pääkaupunkiseudulla makroindikaattorin arvo oli helmikuussa -12,9. Luku on sinänsä heikko, mutta se on silti korkein kesäkuun 2022 jälkeen. Kuluttajien omaa taloutta mittaavan, yleensä melko vakaan mikroindikaattorin arvo laski sekin vuoden 2022 helmikuusta alkaen pääkaupunkiseudulla. Usko omaan talouteen ja säästämismahdollisuuksiin seuraavan vuoden aikana heikentyi selvästi syksyyn 2022 asti, minkä jälkeen tilanne on alkanut jälleen hieman parantua. Kuluttajat näkevät siis Suomen talouden tukevaisuudenkuvat hieman aiempaa parempina, mutta eivät usko oman taloustilanteensa parantuvan lähitulevaisuudessa.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä