Kaatopaikkajätteen määrä

Kaatopaikkajätteen määrä laskussa

Vuoden 2022 aikana Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus vastaanotti jätettä 15 prosenttia edellisvuotta vähemmän ja Vantaan jätevoimala 24 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sekajätteen kokonaismäärä väheni edellisvuodesta prosentilla.

Loka−joulukuussa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus vastaanotti yli neljänneksen vähemmän kaatopaikkajätettä kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Samaan aikaan myös Vantaan jätevoimalan vastaanottaman jätteen määrä väheni seitsemällä prosentilla. Loka−joulukuussa jätettä vastaanotettiin Vantaalla 46 800 tonnia ja Ämmässuolla 49 800 tonnia. 

Sekajätteen kokonaismäärä laski loka-joulukuussa seitsemän prosenttia. Sitä vastaanotettiin edellisvuotta vähemmän Ämmässuolla. Vantaalla vastaanotetun sekajätteen määrä pysyi lähes muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna

Vantaan jätevoimala avattiin vuonna 2014, jolloin Ämmässuon jätemäärät laskivat voimakkaasti. Vantaan jätevoimala vastaanottaa sekajätettä enemmän kuin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, mutta kokonaisuudessaan Ämmässuo on pääsääntöisesti vastaanottanut enemmän jätettä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä