Kaatopaikkajätteen määrä

Kaatopaikkajätteen määrä väheni sekä Vantaalla että Ämmässuolla

Huhti-kesäkuussa Vantaan jätteenkäsittelykeskus vastaanotti lähes kolmanneksen vähemmän kaatopaikkajätettä kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Samaan aikaan Ämmässuon jätevoimalan vastaanottaman jätteen määrä laski hieman yli kymmenyksellä. Sekajätteen kokonaismäärä laski kuusi prosenttia, sitä vastaanotettiin edellisvuotta vähemmän sekä Vantaalla että Ämmässuolla. Huhti-kesäkuussa jätettä vastaanotettiin Vantaalla 56 000 tonnia ja Ämmässuolla 52 000 tonnia.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä