Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen saajien määrä kolmannella vuosineljänneksellä selvästi edellisvuotta pienempi  

Heinä-syyskuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä oli pääkaupunkiseudulla lähes 8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 33 700 (-9 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 13 200 (-7 %) ja Vantaalla 14 900 (-4 %) henkilöä kuukaudessa.

Tuensaajien lukumäärä oli huhtikuusta 2020 maaliskuuhun 2021 selvästi korkeampi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, mutta huhtikuun 2021 alusta alkaen tuensaajien lukumäärä on palautunut lähemmäksi koronaepidemiaan edeltäneen vuoden 2019 lukuja.

Koronaepidemian aikana perustoimeentulotuen tarve lisääntyi ennen kaikkea työllisyystilanteen heikentymisestä johtuen. Työllisyystilananne parantunut, mutta samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien lukumäärä kasvaa pääkaupunkiseudulla edelleen, millä saattaa olla pidemmällä aikavälillä vaikutusta toimeentulotuen tarpeeseen.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä