Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen saajien määrä toisella vuosineljänneksellä selvästi edellisvuotta pienempi

Huhti-kesäkuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä oli pääkaupunkiseudulla lähes 7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 39 200 (-9 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 15 400 (-6 %) ja Vantaalla 17 200 (-3 %) henkilöä kuukaudessa.

Tuensaajien lukumäärä oli huhtikuusta 2020 maaliskuuhun 2021 selvästi korkeampi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, mutta huhtikuun 2021 alusta alkaen tuensaajien lukumäärä on palautunut lähemmäksi koronaepidemiaa edeltäneen vuoden 2019 huhti-kesäkuun lukuja.

Koronaepidemian aikana perustoimeentulotuen tarve lisääntyi ennen kaikkea työllisyystilanteen heikentymisestä johtuen. Työllisyystilanne on parantunut, mutta samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien lukumäärä kasvaa pääkaupunkiseudulla edelleen, millä saattaa olla pidemmällä aikavälillä vaikutusta toimeentulotuen tarpeeseen.