Befolkning i arbetsför ålder

Työllisten määrä kääntyi laskuun Helsingin seudulla

Työllisten määrä pieneni Helsingin seudulla 1,5 prosentilla vuoden 2023 huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna. Työllisiä oli 12 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuotta aiemmin työllisten määrä oli kohonnut poikkeuksellisen korkeaksi. Koko maassa työllisten määrä kasvoi vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä 20 100 henkilöllä, mikä oli vajaa prosentti enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi Helsingin seudulla kuudella prosentilla vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen. Koko maan tasolla työvoiman ulkopuolella olevia 15–74-vuotiaita oli sen sijaan edellisvuotta kolme prosenttia vähemmän.

Työikäisten määrä oli Helsingin seudulla 1,4 prosenttia vuoden takaista suurempi, sen sijaan koko maan tasolla työikäisten määrä säilyi edellisvuoden tasolla.

Työllisyyskehitys on ollut varsin myönteistä koronaviruspandemiasta palautumisen jälkeen. Vuonna 2022 Helsingin seudulla oli työllisiä kuusi prosenttia enemmän kuin ennen pandemiaa, vuonna 2019. Kasvuvauhti kuitenkin hiipui vuoden 2022 loppupuolelta alkaen ja vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä työllisyys kääntyi laskuun.  

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä