Avsikter att köpa egna bostäder

Kiinnostus asunnon ostamiseen lievässä nousussa lokakuussa

Asunnon hankkimista harkitsevien pääkaupunkiseudun asukkaiden määrä kääntyi lokakuussa 2023 lievään nousuun. Asunnon ostamista pohtivien osuus kaikista kuluttajista nousi edeltävien kuukausien noin 10–12 prosentista lokakuun 15,2 prosenttiin. Viitteet korkotason nousun loppumisesta voivat rohkaista osaa kuluttajista asuntokaupan suunnitteluun – samoin kuin ehkä jo jonkin aikaa patoutunut kysyntä ja asuntojen vuoden aikana jyrkästikin laskeneet hinnat. Asunnon ostamista harkitsevien osuus on silti edelleen varsin pieni verrattuna vuosiin 2021 ja 2022, jolloin useampi kuin joka viides pääkaupunkiseudun asukas harkitsi asunnon ostamista. Koko maassa 10,5 prosenttia vastaajista harkitsee nyt asunnon ostamista. Myös tämä luku on hieman korkeampi kuin elo-syyskuussa, mutta selvästi alempi kuin 2020-luvulla keskimäärin.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä