• I rampljuset

    Heikki Salmikivi, Teamchef
    Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
    sekreterare för MAL-arbetsgruppen

    MAL - MBT 2019 är en gemensam strategisk plan för de 14 kommunerna i Helsingforsregionen. Den stakar upp hur Helsingforsregionen ska utvecklas i framtiden. Utgångspunkten i planen är att Helsingforsregionen år 2050 har två miljoner invånare och över en miljon arbetstillfällen (dvs. jobb). Jämfört med läget år 2018 innebär det en tillväxt om 500 000 invånare och 300 000 arbetstillfällen.