Indikator som förutser totalproduktionen

Under andra kvartalet 2016 blev produktionsökningen i Helsingforsregionen snabbare.
Förhandsbedömningen är att produktionen ökade 3,3 procent sedan året innan.
Även för de föregående kvartalen korrigerades förhandsbedömningarna uppåt. Enligt
de uppdaterade talen hade produktionsökningen de föregående tolv månaderna
varit klart snabbare i Helsingforsregionen än i hela landet, och skillnaden har
vuxit varje kvartal. Tillväxten fortsatte starkt inom service, i synnerhet
företagstjänster, finansiering, hotell och restauranger samt hushållsservice.

I rampljuset

 

Nybyggen stabiliserar bostadsmarknaden i Huvudstadsregionen

Lauri Vuori, Ekonomist, Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT

I Finland har tudelningen på bostadsmarknaden blivit starkare. Samtidigt som priserna på små höghusbostäder stigit brant i Huvudstadsregionen har det varit svårt att sälja enfamiljshus utanför de växande stora städerna.

 

Västmetrons inverkan på bostadsmarknaden

Oskari Harjunen, specialforskare, Helsingfors stadskansli, Enheten stadsforskning och statistik

En trafikinvestering såsom Västmetron har många olika verkningar på invånarnas välbefinnande i närheten av de nya metrostationerna. En del verkningar ökar välmågan, andra ställer till med förtret. Att identifiera alla verkningarna är i praktiken omöjligt, men bostadspriserna kombinerade med ett bra försöksupplägg avslöjar den helhetsinverkan som invånarna i närområdena utsätts för. Den verkan mäts i hur mycket köparna är villiga att betala för bostäderna.