Karakteristika som beskriver totalproduktionen

Sista kvartalet 2020 var produktionen i Helsingforsregionen 4,7 procent mindre än den varit ett år tidigare (minskning i hela Finland: 1,0 %). Produktionen minskade lite mindre än under föregående kvartal, men skillnaden gentemot hela landet växte. Den produktionsminskning som coronaepidemin förorsakat har varit större i den servicedominerade Helsingforsregionen än i landet som helhet.

Allt större roll för folk med utländsk bakgrund på Huvudstadsregionens arbetsmarknad

Pasi Saukkonen, specialforskare
Helsingfors stad, Stadskansliet, Statistik och forskning

Den internationella migrationen har således förändrat Helsingforsregionen i betydande grad, och man kan inte längre tänka sig dess arbetsmarknad utan utländsk arbetskraft. De personer med utländsk bakgrund som flyttat till Finland, alltså invandrarna, har placerat sig särskilt starkt inom vissa näringsgrenar.