Indikator som förutser totalproduktionen

Under sista kvartalet 2017 fortsatte produktionen växa starkt i Helsingforsregionen: den var 3,7 procent större än ett år tidigare. I hela landet bedöms produktionen ha ökat lite långsammare. I Helsingfors stod den ekonomiska tillväxten på bred botten och gällde alla näringsgrenar. Starkast var tillväxten inom byggande, transport och lagerverksamhet; hotell- och restaurangverksamhet; företagstjänster; handel samt hushållstjänster.

 

I rampljuset

 

Nybyggen stabiliserar bostadsmarknaden i Huvudstadsregionen

Lauri Vuori, Ekonomist, Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT

I Finland har tudelningen på bostadsmarknaden blivit starkare. Samtidigt som priserna på små höghusbostäder stigit brant i Huvudstadsregionen har det varit svårt att sälja enfamiljshus utanför de växande stora städerna.

 

Västmetrons inverkan på bostadsmarknaden

Oskari Harjunen, specialforskare, Helsingfors stadskansli, Enheten stadsforskning och statistik

En trafikinvestering såsom Västmetron har många olika verkningar på invånarnas välbefinnande i närheten av de nya metrostationerna. En del verkningar ökar välmågan, andra ställer till med förtret. Att identifiera alla verkningarna är i praktiken omöjligt, men bostadspriserna kombinerade med ett bra försöksupplägg avslöjar den helhetsinverkan som invånarna i närområdena utsätts för. Den verkan mäts i hur mycket köparna är villiga att betala för bostäderna.