I rampljuset

Heikki Salmikivi, Teamchef
Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
sekreterare för MAL-arbetsgruppen

MAL - MBT 2019 är en gemensam strategisk plan för de 14 kommunerna i Helsingforsregionen. Den stakar upp hur Helsingforsregionen ska utvecklas i framtiden. Utgångspunkten i planen är att Helsingforsregionen år 2050 har två miljoner invånare och över en miljon arbetstillfällen (dvs. jobb). Jämfört med läget år 2018 innebär det en tillväxt om 500 000 invånare och 300 000 arbetstillfällen.