Yleinen asumistuki

Asumistuen saajia hieman edellisvuotta vähemmän mutta edelleen enemmän kuin ennen koronaepidemiaa

Yleistä asumistukea saavien lukumäärä on hieman pienempi kuin vuosi sitten. Yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa Helsingin seudulla 124 900 ruokakuntaa, mikä oli hieman (- 3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingissä yleistä asumistukea sai joulukuun lopussa 69 000 (-4 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 21 000 (-1 %) ja Vantaalla 20 300 (-2 %), KUUMA-kunnissa 14 300 (-3 %) ja koko maassa 388 900 (-3 %) ruokakuntaa.

Tuensaajien lukumäärä oli keväästä 2020 loppukesään 2021 selvästi korkeampi kuin vastaavana aikana ennen koronaepidemiaa vuonna 2019. Vaikka tuensaajien määrä on koronaepidemian korkeimmista lukemista laskenut, oli heitä kuitenkin edelleen vuoden 2022 maaliskuussa enemmän kuin vastaavana ajankohtana ennen koronaepidemiaa: pääkaupunkiseudulla +10 prosenttia, KUUMA-kunnissa +7 prosenttia ja koko maassa +4 prosenttia.

Koronaepidemian aikana yleisen asumistuen tarve lisääntyi ennen kaikkea työllisyystilanteen heikentymisestä johtuen.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä