Yleinen asumistuki

Asumistuen saajia selvästi edellisvuotta vähemmän, mutta edelleen enemmän kuin ennen koronaepidemiaa

Yleistä asumistukea sai kesäkuun lopussa Helsingin seudulla 122 800 ruokakuntaa, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingissä yleistä asumistukea sai kesäkuun lopussa 67 700 (-4 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 20 700 (-3 %) ja Vantaalla 20 000 (-4 %), KUUMA-kunnissa 14 000 (-4 %) ja koko maassa 375 300 (-4 %) ruokakuntaa.

Tuensaajien lukumäärä oli keväästä 2020 loppukesään 2021 selvästi korkeampi kuin vastaavana aikana ennen koronaepidemiaa vuonna 2019. Koronaepidemian aikana yleisen asumistuen tarve lisääntyi ennen kaikkea työllisyystilanteen heikentymisestä johtuen. Vaikka tuensaajien määrä on koronaepidemian korkeimmista lukemista laskenut, on tuentarvetta edelleen enemmän kuin ennen koronaepidemiaa. Ukrainan sodan aiheuttama ruoan ja energian hinnan nousu ei kuitenkaan toistaiseksi näytä lisänneen asumistuen tarvetta.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä