Ulkomainen nettomuutto

Viimeksi päivitetty 26.08.2020 - 13:24

Ulkomainen muuttoliike väheni

Helsingin seutu sai huhti−kesäkuussa muuttovoittoa ulkomailta 1 240 asukasta, mikä on -700 asukasta vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Helsingin seudulle muutti ulkomailta 2 180 henkeä ja seudulta pois 940 henkeä. Muuttovoitto pieneni edellisvuodesta, koska alueelle tulijoita oli huomattavasti aikaisempaa vähemmän (-1 225). Toisaalta myös maastamuuttojen määrä väheni (-520). Erityisesti ulkomaan kansalaisten tulomuutot ulkomailta vähenivät edellisvuodesta.

Helsingin ulkomainen muuttovoitto laski noin puoleen edellisvuoden toisesta neljänneksestä. Myös Espoon ja Vantaan muuttovoitto laski suhteellisen paljon. KUUMA-kuntien muuttovoitto ulkomailta huhti-kesäkuussa pysyi vuosien 2015–2019 keskimääräisellä tasolla.

Ulkomainen nettomuutto sisältää myös ulkomailta muuttavat Suomen kansalaiset, mutta ei muualta Suomesta seudulle muuttavia ulkomaan kansalaisia. Ulkomaan kansalaisten ulkomainen nettomuutto väheni edellisvuodesta suhteellisen paljon Helsingin seudulla, kun taas Suomen kansalaisten ulkomainen nettomuutto jopa kasvoi.

Ulkomainen nettomuutto

  • Henkilöä
  • Tulomuutot ulkomailta, lähtömuutot ulkomaille
  • Tulo- ja lähtömuutot, nettomuutto
  • Helsinki, Espoo, Vantaa, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu ja muu Suomi

Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto