Ulkomainen nettomuutto

Viimeksi päivitetty 13.08.2019 - 13:23

Ulkomainen nettomuutto kasvoi huomattavasti

Helsingin seutu sai huhti−kesäkuussa muuttovoittoa ulkomailta lähes 2 000 asukasta, mikä on selvästi enemmän kuin edeltävien viiden vuoden vastaavien ajanjaksojen keskiarvo, 1 600 henkeä. Seudulle muutti ulkomailta 3 400 ja seudulta pois 1 460 asukasta.

Helsingin ja Espoon saama muuttovoitto kasvoi edellisvuodesta selvästi, ja KUUMA-kuntien muuttovoiton suhteellinen kasvu oli myös huomattava.

Koko alkuvuoden aikana muuttovoitto ulkomailta Helsingin seudulle on kasvanut 17 prosenttia. Edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna muuttovoitto kasvoi pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingissä, mutta väheni KUUMA-kunnissa. Ulkomainen nettomuutto sisältää myös ulkomailta muuttavat Suomen kansalaiset, mutta ei muualta Suomesta seudulle muuttavia ulkomaan kansalaisia. Helsingin seutu saa selvästi enemmän muuttovoittoa ulkomaan kansalaisista kuin ulkomailta.

Ulkomainen nettomuutto

  • Henkilöä
  • Tulomuutot ulkomailta, lähtömuutot ulkomaille
  • Tulo- ja lähtömuutot, nettomuutto
  • Helsinki, Espoo, Vantaa, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu ja muu Suomi

Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto