Autojen rekisteröinnit

Viimeksi päivitetty 16.02.2018 - 10:16

Uusien autojen rekisteröintien määrä ennallaan

Vuonna 2017 Helsingissä rekisteröitiin 19 974 uutta autoa eli suurin piirtein saman verran kuin edellisen vuoden aikana. Sen sijaan koko maassa autojen ensirekisteröintien määrä kasvoi 1 prosentin 138 110 autoon. Loka−joulukuussa uusien autojen rekisteröintien määrä kasvoi Helsingissä 4 prosenttia.

 

 

 

 

 

Uusia autoja rekisteröidään vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten

Autojen ensirekisteröintien määrä kääntyi kasvuun vuoden 2015 loppupuolella mutta vuonna 2017 kasvu tasaantui. Autojen ensirekisteröintien määrä on huippuvuoden 2008 jälkeen pudonnut Helsingissä 35 prosenttia ja koko maassa 15 prosenttia.

Autojen ensirekisteröinnit

  • Henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot
  • Indeksi I/1993=100
  • Moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ajoneuvoliikennerekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa
  • Helsinki ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, ajoneuvotilastot