Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä 12 kk aikana

Viimeksi päivitetty 08.02.2021 - 09:17

Suomen taloutta koskevat odotukset jyrkässä nousussa

Suomalaisten usko Suomen talouteen on vahvistunut selvästi selvästi vuodenvaihteen jälkeen. Kuluttajien talouden kehitystä koskevia odotuksia kuvaava saldoluku nousi pääkaupunkiseudulla lukemaan -2,8 (esim. syys-joulukuussa 2020 keskimäärin noin -12) ja koko maassa arvoon -2,5 (syys-joulukuussa keskimäärin -18). Odotukset ovatkin nyt parantuneet selvästi syksyn lukemista. Kaiken kaikkiaan taloutta koskevat odotukset näyttävät seuraavan odotuksia koronaviruksen etenemistä. Hyvät koronauutiset kääntävät taloutta koskevat odotukset myönteisiksi ja huonot uutiset kielteisiksi. Koronapandemia onkin toki juuri nyt keskeisin talouden kehityksen suuntaan vaikuttava tekijä.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eivätkä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset Suomen talouden kehityksestä

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastossa tehtyjen uudistusten vuoksi.
  • Odotukset Suomen talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus