Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä 12 kk aikana

Viimeksi päivitetty 06.05.2019 - 10:08

Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä painuneet negatiivisiksi

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin huhtikuun kyselyssä sekä pääkaupunkiseudun että koko maan kuluttajista noin puolet odotti Suomen taloustilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua samanlainen kuin tiedusteluajankohtanakin. Pääkaupunkiseudulla noin 25 prosenttia odotti sen olevan hieman huonompi, ja noin 18 prosenttia odotti sen olevan hieman parempi vuoden kuluttua kuin tiedusteluajankohtana. Koko maassa kuluttajat olivat samoilla linjoilla: 24 prosenttia odotti Suomen talouden huonontuvan, ja 20 prosenttia parantuvan nykyisestä. Koko maan taloustilanteeseen liittyviä odotuksia kuvaava saldoluku sai huhtikuussa pääkaupunkiseudulla arvon -3,4 (maaliskuussa -3,3), ja koko maassa arvon -2,5 (maaliskuussa -4,0). Saldoluku on laskenut voimakkaasti vuoden 2018 alusta alkaen, jolloin se oli yli 20 sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa.

Kotitalouksien odotukset Suomen talouden kehityksestä

  • Odotukset Suomen talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri