Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä 12 kk aikana

Viimeksi päivitetty 19.11.2019 - 13:30

Enää ei vahvaa luottamusta Suomen myönteiseen talouskehitykseen

Pääkaupunkiseudun kuluttajista miltei joka toinen oletti lokakuussa Suomen taloustilanteen olevan samanlainen 12 kuukauden kuluttua kuin tiedusteluajankohtanakin.  Pääkaupunkiseudulla lähes joka kolmas oletti sen olevan hieman huonomman ja seitsemän sadasta oletti sen olevan paljon huonomman. Paremmaksi sen oletti muuttuvan 14 prosenttia kuluttajista. Koko maan taloustilanteen ennakointia kuvaava saldoluku sai lokakuussa pääkaupunkiseudun kuluttajilta arvon -15,3 (syyskuussa -18,2). Koko maan kuluttajat olivat hieman synkempiä näkemyksissään ja saldoluku sai lokakuussa arvon -22,5 (syyskuussa -20,7).

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset Suomen talouden kehityksestä

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastossa tehtyjen uudistusten vuoksi. 

  • Odotukset Suomen talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus