Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä 12 kk aikana

Viimeksi päivitetty 25.08.2020 - 10:19

Kuluttajien Suomen taloutta koskevat odotukset ovat parantuneet selvästi kevään jälkeen – silti edelleen negatiiviset

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin heinäkuun kyselyssä sekä pääkaupunkiseudun että koko maan kuluttajien niukahko enemmistö odottaa Suomen taloustilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua nykyistä heikompi. Kuluttajien odotuksia koskeva saldoluku oli heinäkuussa pääkaupunkiseudulla -6,0 ja koko maassa -8,4. Huolimatta kielteisistä näkymistä talouden kehitystä koskevat odotukset ovat nyt selvästi paremmat kuin vain kaksi kuukautta aikaisemmin. Saldoluvut ovat nyt sekä pääkaupunkiseudulla että koko Suomessa noin 20 pistettä paremmat kuin toukokuussa. Suomen taloutta koskevat odotukset ovat parantuneet niin nopeasti, että Suomen talouskehitykseen liittyviä odotuksia kuvaavat luvut ovat nyt myönteisimmät yli vuoteen.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eivätkä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset Suomen talouden kehityksestä

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastossa tehtyjen uudistusten vuoksi.
  • Odotukset Suomen talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus