Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä 12 kk aikana

Viimeksi päivitetty 15.05.2020 - 10:51

Kuluttajien Suomen taloutta koskevat odotukset ovat nyt hyvin heikot

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin huhtikuun kyselyssä sekä pääkaupunkiseudun että koko maan kuluttajista selvä enemmistö odotti Suomen taloustilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua nykyhetkeä heikompi. Pääkaupunkiseudulla kuluttajien odotuksia koskeva saldoluku oli -25,2 ja koko maassa vastaava luku oli -30,8. Suomen taloutta koskevat odotukset ovat nyt alimmalla tasollaan vuoden 1996 jälkeen ja suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2008 finanssikriisin aikaan. Suuri osa havaitusta laskusta selittyy koronaviruksen aiheuttamilla ongelmilla, mutta taloutta koskevien odotusten hidas lasku alkoi jo kaksi vuotta sitten, jolloin saldoluku oli +18. Viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana saldoluku on laskenut noin 15 pistettä sekä koko maassa että pääkaupunkiseudulla.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eivätkä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset Suomen talouden kehityksestä

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastossa tehtyjen uudistusten vuoksi. 

  • Odotukset Suomen talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus