Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä 12 kk aikana

Viimeksi päivitetty 13.08.2019 - 11:54

Suomen myönteiseen talouskehitykseen ei enää luoteta

Pääkaupunkiseudun kuluttajat olivat heinäkuussa hieman luottavaisempia Suomen myönteiseen talouskehitykseen kuin kuluttajat koko maassa. Sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa vain yksi sadasta luotti siihen, että talous tulee olemaan 12 kuukauden kuluttua paljon parempi kuin heinäkuun tiedusteluhetkellä.  Paremmaksi sen oletti muuttuvan koko maassa 12 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 14 prosenttia kuluttajista. Pääkaupunkiseudulla 35 kuluttajaa sadasta olettaa tilanteen olevan heikompi 

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset Suomen talouden kehityksestä

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastossa tehtyjen uudistusten vuoksi. 

  • Odotukset Suomen talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus