Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä 12 kk aikana

Viimeksi päivitetty 16.11.2020 - 17:54

Suomen taloutta koskevat odotukset ovat heikentyneet elokuusta alkaen

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin lokakuun kyselyssä sekä pääkaupunkiseudun että koko maan kuluttajien enemmistö odottaa Suomen taloustilanteen heikkenevän edelleen seuraavien 12 kuukauden aikana. Kuluttajien odotuksia koskeva saldoluku laski lokakuussa pääkaupunkiseudulla lukemiin -21,5 ja koko maassa vielä alemmas, eli arvoon -24,9. Odotukset ovat heikentyneet nyt yhtäjaksoisesti elokuusta alkaen. Talouskehitystä koskevat odotukset näyttävätkin seuraavan lähinnä koronaviruksen leviämistä – kun tautitilanne heikkenee, myös taloutta koskevat odotukset heikkenevät.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eivätkä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset Suomen talouden kehityksestä

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastossa tehtyjen uudistusten vuoksi.
  • Odotukset Suomen talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus