Amount of landfill waste

Kaatopaikkajätteen määrä väheni sekä Ämmässuolla että Vantaalla

Huhti−kesäkuussa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus vastaanotti yli neljänneksen vähemmän kaatopaikkajätettä kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Samana ajanjaksona Vantaan jätevoimalan vastaanottaman jätteen määrä laski reilulla kymmenyksellä. Myös sekajätteen kokonaismäärä laski kuusi prosenttia, sitä vastaanotettiin edellisvuotta vähemmän sekä Ämmässuolla että Vantaalla. Huhti−kesäkuussa jätettä vastaanotettiin Ämmässuolla 59 000 tonnia ja Vantaalla 80 000 tonnia.

Vantaan jätevoimala avattiin vuonna 2014, jolloin Ämmässuon jätemäärät laskivat voimakkaasti. Vantaan jätevoimala vastaanottaa sekajätettä enemmän kuin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, mutta kokonaisuudessaan Ämmässuo on pääsääntöisesti vastaanottanut enemmän jätettä. Viimeisen kolmen vuosineljänneksen aikana Vantaa on kuitenkin vastaanottanut Ämmässuota enemmän jätettä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä