Consumer confidence indicator

Kuluttajien luottamus talouskehitykseen ei parantunut keväällä

Kuluttajaluottamus osoitti alkuvuodesta 2024 pieniä toipumisen merkkejä, mutta maalis-huhtikuussa näkymät heikkenivät jälleen hieman. Huhtikuussa 2024 kuluttajien luottamusindikaattori sai pääkaupunkiseudulla arvon -8,5. Koko maassa päädyttiin lukemaan -12,6. Kuluttajaluottamus on tammi-helmikuun pienen parantumisen jälkeen palannut marraskuun 2023 lukemiin ja heikentynyt melko selvästi vuodentakaiseen verrattuna. Silloin vastaavat lukemat olivat pääkaupunkiseudulla -0,6 ja koko maassa -7,9.

Kuluttajien luottamus mittaa kuluttajien odotuksia heidän omasta taloudestaan ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua. Mittauksen toteuttaa kuukausittain Tilastokeskus.

Makro- ja mikroindikaattorit

Suomen talouskehitykseen liittyvät odotukset olivat huhtikuussa samalla tasolla kuin tammikuussa 2024. Koko maan talouden kehitykseen liittyviä odotuksia mittaavan makroindikaattorin saama arvo oli huhtikuussa -18,5. Luku on pitkän aikavälin keskiarvoa heikompi, mutta parempi kuin loppuvuonna 2023. Vuodentakaiseen verrattuna makroindikaattorin arvo on heikentynyt. Kuluttajien omia talousodotuksia mittaavan mikroindikaattorin saldoluku +21,4 on sekin hieman 2020-luvun keskiarvoa heikompi.

Makroindikaattori kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä. Mikroindikaattori kuvaa kuluttajien oman talouden tilannetta yhdistämällä kuluttajien omaa taloutta ja säästämismahdollisuuksia koskevat odotukset.

Download the graph data in CSV format here