Consumer confidence indicator

Kuluttajien luottamus talouteen edelleen hyvin heikko

Kuluttajien luottamus talouteen laski poikkeuksellisen alas kesällä 2022. Luottamus on pysynyt sen jälkeen hyvin heikkona koko syksyn. Lokakuussa kuluttajien luottamusindikaattori osoitti pääkaupunkiseudulla arvoa -11,8. Koko maassa lukema oli vielä tätäkin heikompi, -17,6.

Koronakriisin vaikutusten hälventyminen antoi odottaa tilanteen parantumista alkuvuonna 2022, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan, inflaation kiihtyminen, korkotason nousu ja energian kallistuminen ovat kääntäneet uskon myönteiseen kehitykseen päälaelleen. Talousodotukset ovat nyt heikoimmat koko 20-vuotisen mittaushistorian aikana.

Kuluttajien luottamus mittaa kuluttajien odotuksia heidän omasta taloudestaan ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua. Mittauksen toteuttaa kuukausittain Tilastokeskus.

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä. Sotauutiset Ukrainasta käänsivät tämän indikaattorin selvään laskuun. Pääkaupunkiseudulla indikaattorin arvo oli lokakuussa -24,4, mikä on alin arvo koronakriisin vaikeimpien kuukausien jälkeen ja heikoin myös vuoden 2022 aikana. Kuluttajien omaa taloutta mittaavan, yleensä melko vakaan mikroindikaattorin arvo on laskenut vuoden 2022 helmikuusta alkaen pääkaupunkiseudulla jyrkästi. Usko omaan talouteen ja säästämismahdollisuuksiin seuraavan vuoden aikana ovat heikentyneet selvästi.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä