Consumer confidence indicator

Kuluttajien luottamus talouteen laski pohjalukemiin kesällä 2022

Kuluttajien luottamus jatkoi kesällä laskuaan kevään 2022 valmiiksi alhaisista lukemista. Elokuussa kuluttajien luottamus sai pääkaupunkiseudulla arvoksi -11,8. Koko maassa lukema oli vielä hieman tätä heikompi. Pääkaupunkiseudun kuluttajaluottamus  on alempi kuin kuukautta aiemmin ja toiseksi alin viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana. Kuluttajien luottamus mittaa kuluttajien odotuksia heidän omasta taloudestaan ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua. Mittauksen toteuttaa Tilastokeskus.

Kuluttajien luottamusindikaattorin nousussa ollut arvo helmikuussa 2022 kertoi uskosta talouden myönteisen kehityksen jatkumiseen koronarajoitusten vähentymisen myötä. Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys heikensi näitä odotuksia jo maaliskuussa, minkä jälkeen monet kuluttajien ostovoimaan vaikuttavat tekijät kuten inflaatio ja korkotason nousu ovat heikentäneet odotuksia edelleen.

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä. Sotauutiset Ukrainasta käänsivät tämän indikaattorin selvään laskuun. Pääkaupunkiseudulla indikaattorin arvo oli elokuussa -21,2, mikä on alin arvo koronakriisin vaikeimpien kuukausien jälkeen ja heikoin vuoden 2022 aikana. Kuluttajien omaa taloutta mittaavan, yleensä melko vakaan mikroindikaattorin arvo on laskenut tämän vuoden kevään ja kesän aikana pääkaupunkiseudulla selvästi.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä