New companies

Helsingin seudulla uusien yritysten määrä pysyi samoissa lukemissa

Helsingin seudulla perustettiin vuoden 2022 toisella neljänneksellä 3 688 uutta yritystä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yrityksiä perustettiin 0,5 prosenttia enemmän. Edelliseen neljännekseen verrattuna yrityksiä perustettiin -12 prosenttia (526 yritystä) vähemmän. Tyypillisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on perustettu enemmän yrityksiä kuin vuoden muilla neljänneksillä.

Toimialoittain tarkasteltuna uusien yritysten määrä kasvoi kuljetuksen ja varastoinnin (34 prosenttia), muiden palvelualojen (23 prosenttia) ja teollisuuden (14 prosenttia) kohdalla vuodentakaiseen neljännekseen verrattuna. Vuodentakaiseen ajankohtaan verrattuna huomattavin lasku uusien yritysten määrässä nähtiin kaupan alan ja matkailu- ja ravintolatoimialan kohdalla (-20 prosenttia).

Koko maassa uusien yritysten määrä laski lievästi

Koko maassa perustettiin vuoden 2022 toisella neljänneksellä yhteensä 10 392 uutta yritystä. Laskua vuoden 2021 vastaavasta neljänneksestä oli noin -2 prosenttia eli -235 uutta yritystä. Uusien yritysten määrä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna nousi kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla (16 prosenttia) ja muiden palvelujen toimialoilla (18 prosenttia). Koko maan tasolla laskua havaittiin puolestaan kaupan alan ja matkailu- ja ravintolatoimialan kohdalla (13 prosenttia) ja informaation ja rahoituksen toimialoilla (11 prosenttia).

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä