Migration of foreign nationals

Ulkomaan kansalaisten muuttovoitto laski hieman edellisvuodesta

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin seutu sai muuttovoittoa ulkomaan kansalaisista hieman alle 4 500 henkeä. Määrä oli reilut 400 henkeä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Seudulle muuttaneiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta lähtömuuttajien määrä kasvoi hieman. Kuuma-kunnat saivat muuttovoittoa ulkomaan kansalaisista 700 henkeä, mikä oli hieman edellisvuotta enemmän. Helsingissä ja Espoossa muuttovoitto pieneni edellisvuoteen verrattuna, kun taas Vantaalla määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Helsinki sai muuttovoittoa ulkomaan kansalaisista vajaat 1 600 henkeä, Espoo reilut 1 000 henkeä ja Vantaa 1 100 henkeä.

Helsingin seudun saamasta ulkomaan kansalaisten muuttovoitosta 85 prosenttia tuli ulkomaan muuttoliikkeestä. Seudun sisällä Helsinki menetti ulkomaan kansalaisia muuttoliikkeen myötä 200 henkeä, kun taas muut alueet saivat muuttovoittoa.

Download the graph data in CSV format here