Toimistotilojen vuokrat

Helsingin ydinkeskustan toimistovuokrien neliöhintojen kehitys kääntyi kasvuun

KTI:n Helsingin ydinkeskustan uusia toimistovuokrasopimuksia kuvaava vuokraindeksi kääntyi syys-helmikuussa alkaneissa sopimuksissa jälleen 1,7 prosentin nousuun edellisen puolivuotisjakson notkahduksen jälkeen. Vuositasolla indeksin muutos on 0,4 prosenttia. Ydinkeskustassakin kuitenkin käyttöaste jatkoi putoamistaan ja oli nyt 91 prosenttia KTI:n seuraamassa tilakannassa.

Uusia vuokrasopimuksia alkoi kuitenkin syyskuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana erittäin vähän, ja ennen kaikkea aineistosta puuttui keskustan hintatasoon nähden halvempien tilojen havaintoja. Uusien sopimusten neliövuokrien yläkvartiili pysyi samalla tasolla kuin edellisellä puolivuotisjaksolla, 33,50 eurossa. Keskiarvo- ja mediaanineliövuokrat nousivat noin eurolla 31 euron tuntumaan, kun taas alakvartiilivuokra nousi selkeästi lähes 30 euroon.