Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen ennallaan

Tilastokeskuksen tammikuun 2022 kuluttajabarometrin mukaan useimmat kuluttajat uskovat oman taloustilanteensa pysyvän vakaana tai paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuluttajien omaa taloutta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku sai tammikuussa koko maassa arvon +11,6 ja pääkaupunkiseudulla +12,6. Nämä lukemat ovat hieman alempia kuin syksyllä 2021, mutta edelleen melko lähellä pitkän ajan keskiarvoja.

Kuluttajien omaa taloutta koskevat odotukset reagoivat vaimeasti yleisen taloustilanteen muutoksiin. Useimmat vastaajat eivät koe oman taloustilanteensa muuttuvan, vaikka yleinen taloustilanne ja sitä koskevat odotukset muuttuisivat paljonkin.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä