Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä

Työllisyystilanteen uskotaan kohenevan

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tammikuussa 2022 toteutetun kyselyn perusteella kuluttajien arvio työllisyystilanteen muutoksesta on heikentynyt syksyn lukemista. Tammikuun kyselyssä saatujen vastausten jakauman perusteella pääkaupunkiseudun saldoluku on -5,4 (lokakuussa +8,6) ja koko maassa -6,0 (heinäkuussa +7,2). Kuluttajien odotukset Suomen työllisyyden kehityksestä tulevina kuukausina ovat heikentyneet nopeasti, mutta ne eivät kuitenkaan ole poikkeuksellisen alhaalla. Ne ovat nyt lähes samalla talossa kuin ennen koronakriisiä syksyllä 2019. Koronapandemian kehitys rajoituksineen on osaltaan vaikuttanut työllisyystilanteen kehitystä koskeviin näkymiin.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä