Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä

Luottamus Suomen positiiviseen talouskehitykseen on heikentynyt

Kuluttajien vahva luottamus Suomen positiiviseen talouskehitykseen on heikentynyt syksystä lähtien voimakkaasti ja painunut lievästi miinukselle (-2,1) vuodenvaihteen jälkeen. Pääkaupunkiseudulla odotukset ovat hieman paremmat kuin muualla Suomessa (-8,0). Muutosta heikompaan suuntaan selittää osaltaan koronatilanteen huononeminen, joka on johtanut uusiin rajoituksiin. Rajoitusten poistumisen ja tartuntatilanteen odotetun paranemisen jälkeen myös kuluttajien luottamuksen voidaan arvella paranevan.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä