Muuttoliike

Seudun muuttovoitto kasvussa

Helsingin seudun huhti-kesäkuussa saama muuttovoitto, 3 800 henkeä, kasvoi sekä edelliseen vuosineljännekseen että kahden edellisen vuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna, mutta oli kuitenkin alempana kuin vuosina 2016–2019. Vuoteen 2021 verrattuna alueelle muuttaneiden määrä kasvoi yli tuhannelle hengellä ja alueelta pois muuttaneiden määrä vastaavasti laski noin tuhannella hengellä.

Seudun saaman muuttovoiton kasvu perustui erityisesti kotimaan muuttoliikkeen muutokseen. Ulkomaan muuttoliikkeen kasvu oli koko seudun tasolla selkeästi pienempää kuin kotimaan muuttoliikkeen. Seudun saamasta muuttovoitosta ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli huhti-kesäkuussa noin 66 prosenttia.

Vuoden 2022 toisella kvartaalilla eniten muuttovoittoa seudulla saivat Espoo (1 500 henkeä) ja Helsinki (1 400 henkeä). Sekä Vantaan että KUUMA-kuntien saamat muuttovoitot olivat noin 450 henkeä. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna muuttovoitto kasvoi pääkaupunkiseudun kaupungeissa, mutta pieneni KUUMA-kunnissa. Espoota lukuun ottamatta muut alueet saivat kuitenkin muuttovoittoa vuoden 2019 huhti-kesäkuuta vähemmän. Kokonaisuudessa näyttäisi siltä, että muuttoliike olisi vähitellen palautumassa koronavuosia edeltävien vuosien tasolle.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä