Työikäinen väestö (TK)

Työllisten määrä kasvoi

Työllisten määrä kasvoi Helsingin seudulla yli viidellä prosentilla vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen. Koko maassa työllisiä oli yli neljä prosenttia edellisvuotta enemmän.

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä pieneni Helsingin seudulla lähes 12 prosentilla ja työttömien määrä kasvoi reilulla 12 prosentilla. Työikäisten määrä kasvaa Helsingin seudulla, mutta pysyy ennallaan koko Suomen tasolla. Tosin muuttoliike Helsingin seudulle on hidastunut koronakriisin aikana.