Unemployment rate

Tietoja ei ole päivitetty vuoden 2024 alusta alkaen, koska Helsingin seudun tietoja ei enää saada työvoimatutkimuksen aineistosta.

Miesten työttömyys kasvoi enemmän kuin naisten

Työttömyysaste oli Helsingin seudulla vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä 7,7 prosenttia ja koko maassa 6,9 prosenttia Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan. Helsingin seudun työttömyysaste oli 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Suomen työttömyysaste kohosi 0,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Helsingin seudulla miesten työttömyysaste kasvoi 1,6 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta, ja naisten työttömyysaste kohosi 1,1 prosenttiyksikköä vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen.  Koko maan tasolla muutokset olivat samansuuntaisia kuin Helsingin seudulla, mutta maltillisempia.

Naisten työttömyysaste oli Helsingin seudulla 7,0 prosenttia ja miesten työttömyysaste 8,3 prosenttia. Koko maan tasolla työttömyysaste oli naisilla 6,1 prosenttia ja miehillä 7,7 prosenttia.

Download the graph data in CSV format here