Intentions to buy owner-occupied apartments

Joka kuudes harkitsee asunnon ostamista pääkaupunkiseudulla

Asunnonostoaikeet ovat olleet vuodesta 2020 selvästi pitkän ajan keskiarvoja korkeammalla tasolla varsinkin pääkaupunkiseudulla. Elokuussa 2022 asunnon ostamista harkitsi (aikoo ostaa tai aikoo mahdollisesti ostaa) pääkaupunkiseudulla hieman useampi kuin joka kuudes vastaaja (17,4 %). Samaan aikaan koko maassa noin 13,0 % vastaajista harkitsi asunnon ostamista. Kiinnostus asunnon ostamiseen on kuitenkin hieman heikentynyt kesän aikana. Vielä keväällä 2022 useampi kuin joka viides kuluttaja pohti asunnon ostamista. Muutoksen taustalla voivat olla korkotason nousu ja kokemus yleisen taloustilanteen epävarmuuden lisääntymisestä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä