Office premises rents

Helsingin ydinkeskustan toimistovuokrien neliöhinnat yhä kasvussa

KTI:n Helsingin ydinkeskustan uusia toimistovuokrasopimuksia kuvaava vuokraindeksi oli syys-helmikuussa alkaneissa sopimuksissa jälleen korkeampi kuin aikaisemmilla seurantajaksoilla. Vuokrahintoja kuvaava indeksi nousi edelliseen seurantajaksoon verrattuna ja vuosimuutos asettui 4,2 prosenttiin.  KTI:n vuokratietokannassa ydinkeskustan uusien toimistovuokrasopimusten keskiarvovuokra lähestyy 36 euroa neliöltä.

Heikentyneen taloustilanteen takia kiinteistösijoittajat ovat entistäkin valikoivampia, mikä kärjistää polarisaatiota haluttujen ja riskillisempien kohteiden välillä. Toimistovuokraodotusten saldoluku pysyi positiivisena ainoastaan Helsingin keskustassa. Toimistotilojen kokonaistarpeen arvioidaan vähentyvän tulevien vuosien aikana, mikä vähentää niiden kysyntää ydinkeskustan ulkopuolella.

Download the graph data in CSV format here