Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Suhdannetilanne pysyi vakaana, mutta näkymät kesää varovaisemmat

Suomen teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannetilanne pysyi vakaana syksyn 2021 aikana. Koko maassa suhdannetilanne pysyi lähes entisellään teollisuusyritysten kohdalla. Rakennusyritysten kohdalla syksyllä suhdannetilanne-ja näkymät paranivat kesästä. Uudellamaalla suhdannetilanne oli tavanomaista parempi. Uudellamaalla tuotanto vauhdittui entisestään kolmannella neljänneksellä ja tuotantomäärien arvioidaan kasvavan myös loppuvuoden.

Suhdannetilanne selkeästi tavanomaista parempi Uudellamaalla

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen yritysten suhdannetilanne nousi tavanomaista paremmaksi syksyn aikana. Nykyhetkeä kuvaa saldoluku oli lokakuussa jo reilusti positiivinen (+47), kun vastaava oli heinäkuussa +34 ja huhtikuussa vielä negatiivinen (-2). Kevään ja kesän aikana kirkastuneet suhdannenäkymät pysyivät vakaana. Uusin lokakuun saldoluku oli +13, kun se heinäkuussa oli vielä +12. Lokakuussa vastaajista 75 prosenttia ennakoi suhdanteiden pysyvän jatkossa ennallaan ja paranemista odotti 19 prosenttia yrityksistä. Tuotantokapasiteetti oli lokakuussa täysin käytössä 92 prosentilla vastanneista yrityksistä ja tilauskirjat nousivat heinäkuusta edelleen normaalia suuremmiksi. Kustannusten noususta huolimatta kannattavuus oli vuodentakaista parempi.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannetilanne pysyi vakaana, mutta suurin kasvu näyttää jäävän taakse. Lokakuun saldoluku oli +37, joka oli lähellä heinäkuun vastaavaa lukua. Puolestaan suhdannenäkymät laskivat kesästä. Uusin lokakuun saldokulu oli +4 (heinäkuussa +16). Teollisuuden suhdanteiden odotetaan siis tasaantuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Tuotanto on jatkanut kasvuaan ja  tilauskanta on kohentunut yhä ollessa korkein sitten vuoden 2007. Tilausodotukset ovat kuitenkin maltillistuneet.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne jatkoi parantumista kesästä (saldoluku 23, heinäkuussa 0) ja nousivat ensimmäisen kerran reilusti positiiviseksi koronakriisin alun jälkeen. Tilanteen odotetaan myös jatkuvan hyvänä, sillä suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa +6, kun näkymät olivat vielä heinäkuussa -11. Kyselyn perusteella tuotannon määrä, tuotantokapasiteetin käyttöaste ja tuotanto-odotukset nousivat kesästä. Tuotannon kasvun suurin este oli osaavan työnvoiman saanti, josta raportoi jo 49 prosenttia yrityksistä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä