Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Suhdannetilanne synkentynyt keväällä 2022

Suomen teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannetilanne synkentyi merkittävästi keväällä 2022. Koko maassa teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanteet kääntyivät negatiiviseksi samalla kun suhdannenäkymät heikkenivät entisestään. Uudellamaalla puolestaan yritysten suhdannetilanne pysyi normaalia suotuisampana, vaikka näkymät kääntyivät koko maan tavoin selkeään laskuun.

Suhdannenäkymät romahtivat alkuvuoden jälkeen

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen yritysten suhdannetilanne pysyi tavanomaista parempana keväällä 2022. Nykyhetkeä kuvaa saldoluku oli huhtikuussa vielä reilusti positiivinen (+19), vaikka laski tammikuun lukemasta (+28). Suhdannenäkymät kääntyivät kuitenkin selvään laskuun ja synkkenivät erityisesti Venäjän aloittaman sodan myötä. Suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku romahti tavanomaista heikommaksi (-31). Tammikuussa näkymät olivat vielä positiivisia, vaikka olivat jo heikentyneet vuodesta 2021. Tuotantokapasiteetti oli huhtikuuhun tultaessa kokonaan käytössä 93 prosentilla vastanneista yrityksistä. Tilauskirjat olivat vielä normaalia paremmat ja kustannusten odotetaan nousevan.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannetilanne on laskenut tasaisesti alkuvuodesta 2022 ja huhtikuun saldoluku oli jo -32. Suhdannetilanteessa on tapahtunut selkeä käänne, koska tammikuussa suhdannetilanne oli vielä tavanomaista parempi (+41). Synkentynyt tilanne näkyy myös suhdannenäkymissä, joita kuvaava saldoluku romahti alkuvuoden positiivisesta lukemasta ja oli jo -49. Suhdannenäkymissä on tapahtunut merkittävä muutos alaspäin vuodesta 2021. Tilauskirjat olivat vielä alle normaalitason, vaikka uudet tilaukset kohosivat hieman keväällä 2022.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne heikentyi kevään aikana ja oli hieman tavanomaista heikompi (-10). Vuoden 2022 tammikuussa suhdannetilanne oli vielä positiivinen (saldoluku +7). Suhdannetilanteen odotetaan heikkenevän entisestään, sillä suhdannenäkymät romahtivat selkeästi alkuvuodesta. Näkymiä kuvaava saldoluku oli -54, kun näkymät tammikuussa olivat hieman tavanomaista heikompia (-9). Tilauskanta on laskenut alle keskimääräisen tason ja myymättömien asuntojen määrä on kasvanut.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä