Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Moni kuluttaja kokee säästämismahdollisuuksiensa heikentyneen – selvä enemmistö kokee kuitenkin edelleen pystyvänsä säästämään lähikuukausina

Useimmat kuluttajabarometriin vastanneesta pääkaupunkiseudun kuluttajista uskovat pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Huhtikuussa 2022 kuluttajien kokemia säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla arvon +46,2, kun vastaava arvo oli tammikuussa +54,4. Tammikuun arvo oli lähellä viime vuosien keskimääräistä tasoa. Pääkaupunkiseudulla kuluttajat kokivat siis säästämismahdollisuutensa seuraavan 12 kuukauden aikana koko maan keskiarvoa (+49,7) hieman heikommiksi. 2020-luvun mittauksissa säästämismahdollisuuksia koskeva saldoluku oli korkeimmillaan elokuussa 2021 (+61,4), ja alimmillaan huhtikuussa 2020 (+35,1).

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä