Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Säästämismahdollisuuksien koetaan hieman heikentyneen

Useimmat kuluttajabarometriin vastanneesta pääkaupunkiseudun kuluttajista uskovat edelleen pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana, vaikka usko säästämismahdollisuuksiin on heikentynyt selvästi. Kuluttajien kokemia säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla elokuussa arvon +45,5, kun vastaava arvo oli vielä helmikuussa +60,6. Pääkaupunkiseudun kuluttajat kokivat säästämismahdollisuutensa seuraavan 12 kuukauden aikana koko maan keskiarvoa (+41,1) hieman paremmiksi. 2020-luvun mittauksissa säästämismahdollisuuksia koskeva saldoluku on talouden myllerryksissä vaihdellut pääkaupunkiseudulla varsin paljon (+35,1 – +61,4).

.Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä