Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Koetut säästämismahdollisuudet elokuussa huipussaan

Kolme neljästä kuluttajabarometriin vastanneesta pääkaupunkiseudun kuluttajasta uskoo, että pystyvänsä todennäköisesti säästämään seuraavan vuoden aikana. Elokuussa kuluttajien säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla arvon +61,4, joka on korkein sitten syksyn 2019. Syys-lokakuussa tämä arvo laski jälleen alkuvuoden ja kesän 2021 tasolle eli noin 50:een. Pääkaupunkiseudulla kuluttajat kokivat säästämismahdollisuutensa koko maan vastaajia hieman paremmiksi. Pääkaupunkiseudun asukkaiden usko säästämismahdollisuuksiinsa on säännönmukaisesti hieman koko maan vastaajia korkeampi.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä