Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Säästämismahdollisuuksien uskotaan paranevan

Useimmat kuluttajabarometriin vastanneet pääkaupunkiseudun kuluttajat uskovat, että he pystyvät todennäköisesti säästämään seuraavan vuoden aikana. Heinäkuussa kuluttajien säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla arvon +57,2 ja koko maassa +50,6. Pääkaupunkiseudulla koettujen säästämismahdollisuuksien muutos huhtikuusta oli hieman positiivinen (+2,7), mutta koko maassa käytännössä ennallaan (-1,3).

Kuluttajien kokemat säästämismahdollisuudet näyttävät muuttuvan hitaasti, vaikka yleisessä taloustilanteessa tapahtuisi suuriakin muutoksia. Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista palkansaajista taloustilanne pysyy vakaana, vaikka osalla työpaikka olisikin vaarassa.