Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Kuluttajien luottamus heidän oman taloutensa kehitykseen vahvistuu

Useimmat kuluttajat uskovat Tilastokeskuksen lokakuun kuluttajabarometrin perusteella oman taloutensa tilanteen pysyvän vakaana tai paranevan seuraavan vuoden aikana. Oman talouden kehitystä koskevia odotuksia kuvaava saldoluku sai lokakuussa koko maassa arvon +11,8 ja pääkaupunkiseudulla peräti +18,8. Nämä lukemat ovat selvästi pitkän ajan keskiarvoja korkeammat. Omaan taloutensa myönteiseen kehitykseen uskovien osuus on kasvanut yhtäjaksoisesti viime kesäkuusta alkaen ja tulevaisuudenusko on nyt korkeammalla kuin vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä