Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen heikkeni hieman keväällä

Tilastokeskuksen huhtikuun 2022 kuluttajabarometrin mukaan useimmat kuluttajat uskovat oman taloustilanteensa pysyvän vakaana tai paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuluttajien omaa taloutta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku sai huhtikuussa koko maassa arvon +4,9 ja pääkaupunkiseudulla +11,6. Nämä lukemat ovat heikommat kuin tammi-helmikuussa, mutta oman talouden kehitystä koskevissa uutisissa ei ole merkittävä.

Kuluttajien omaa taloutta koskevat odotukset reagoivat yleensä melko vaimeasti yleisen taloustilanteen muutoksiin. Useimmat vastaajat eivät koe oman taloustilanteensa muuttuvan, vaikka yleinen taloustilanne ja sitä koskevat odotukset muuttuisivat paljonkin. Mikäli oma työsuhde tai muu ansiotulonlähde koetaan vakaaksi, eivät koko maan taloutta koskevat heikot odotukset heijastu arvioihin oman talouden kehityksestä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä