Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä

Työllisyystilanteen uskotaan paranevan edelleen

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin heinäkuussa 2021 toteutetun kyselyn perusteella kuluttajat uskovat työllisyyden myönteiseen kehitykseen seuraavan vuoden aikana. Tuoreimmassa kyselyssä saatujen vastausten jakauma antaa heinäkuun saldoluvuksi pääkaupunkiseudulla +5,3 (huhtikuussa -8,0) ja koko maassa +3,4 (huhtikuussa -11,7). Kuluttajien odotukset ovat nyt myönteisemmät kuin kertaakaan kahteen vuoteen. Odotukset työllisyyden kehityksestä kääntyivät positiivisiksi touko-kesäkuussa.