Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä

Usko työllisyystilanteen paranemiseen heikkeni maalis-huhtikuussa

Kuluttajien odotukset Suomen työllisyyden kehityksestä tulevan 12 kuukauden aikana ovat heikentyneet selvästi. Helmikuun myönteisistä odotuksista (+7,4) kuluttajien näkemyksiä kuvaava saldoluku on kääntynyt lähelle miinus kymmentä (-9,0) huhtikuussa. Työllisyyttä koskevat odotukset vaihtelivat voimakkaasti koronapandemian eri vaiheissa, mutta viimeisin lasku selittyy pääasiassa Ukrainan sodalla ja ehkä osin myös pessimistisillä talouden kehitystä koskevilla uutisilla. Nopeasta laskusta huolimatta työllisyystilannetta koskevat odotukset eivät ole poikkeuksellisen alhaalla. Pahimpina koronakuukausina saldoluku oli niinkin alhainen kuin -55.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä