Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä

Työllisyystilanteen uskotaan kohenevan

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin lokakuussa 2021 toteutetun kyselyn perusteella kuluttajat uskovat työllisyyden myönteiseen kehitykseen seuraavan vuoden aikana. Tuoreimmassa kyselyssä saatujen vastausten jakauma antaa lokakuun saldoluvuksi pääkaupunkiseudulla +8,6 (heinäkuussa +5,3) ja koko maassa +7,2 (heinäkuussa +3,4). Kuluttajien odotukset työllisyyden kehityksestä ovat nyt erittäin myönteiset ja selvästi korkeammat kuin viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana keskimäärin. Odotukset työllisyyden kehityksestä kääntyivät positiivisiksi vasta touko-kesäkuussa 2021 kahden vuoden alamäen jälkeen.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä