Europa-jämförelse

Coronakrisen förändrade rörligheten

Google har samlat in rapporter över människors rörlighet, och dessa visar hur åtgärder i samband med COVID-19 inverkade på hur folk besökte platser såsom rekreationsområden, matbutiker, parker och jobb.  

I de stora städerna var det märkbart mindre folk på arbetsplatsen en vardag i slutet av maj än i början av året. Antalet som var på kontoret denna dag jämfördes med baslinjen för respektive område, vilket var medianen under fem veckor i januari-februari.

På arbetsplatserna i Nyland var det 40 procent mindre människor än i början av året, och i hela Finland var andelen 31 procent. Lokala och dagliga faktorer inverkar på mobiliteten. Knappt en fjärdedel var på arbetsplatsen i London, Sofia och Istanbul under dagen i fråga. I Istanbul-området förklaras den låga rörligheten av att där var en karantän på fyra dagar just då. I områdena kring Sofia och London var det en helgdag den dagen. De europeiska länderna har tillämpat olika metoder för att hantera undantagstillståndet och de är också i olika skeden av epidemin. Exempelvis för Rom kunde man redan se Italiens lindrade begränsningar för rörlighet från slutet av månaden.     

Google samlar in anonymiserade platsdata av personer som har gett tillstånd att lagra deras platshistorik. Läs mer: google.com/covid19/mobility/