Europa-jämförelse

I Luxemburg är kollektivtrafiken dubbelt så dyr som i Helsingfors

I schweiziska banken UBSs jämförelse av kollektivtrafikens (dvs. de allmänna fortskaffningsmedlens) prisnivå i 39 europeiska städer placerar sig Helsingfors på fjortonde plats, strax under den dyraste tredjedelen. Kollektivtrafiken är ungefär lika dyr i Helsingfors som i Stockholm eller Barcelona. I jämförelsen bestod kollektivtrafikpriset av en engångsbiljett för buss, spårvagn eller metro, av en fem kilometers taxifärd och en 200 kilometer lång tågresa.

I Köpenhamn och, i synnerhet, Oslo är kollektivtrafiken dyrare än i Helsingfors. Allra dyrast är kollektivtrafiken i Luxemburg och i Genève. Medan summan av de tre slagen av engångsbiljett i Helsingfors beräknas till 45 euro, är den i Oslo 74 euro och i Genève 77euro. I Luxemburg är den 88 euro, alltså dubbelt upp jämfört med Helsingfors.

Billigast är kollektivtrafiken i östra Europa, nämligen Sofia i Bulgarien och Kiev i Ukraina, och i Nicosia på Cypern i sydost. I dessa städer är priset under 10 euro. Också i till exempel Riga är kollektivtrafiken mycket förmånlig, och även i Vilnius och Tallinn (Reval) klart billigare än genomsnittet i undersökningen.

Uppgifterna bygger på den sondering som schweiziska bankirfirman UBS gjorde våren 2018.