Egendomsbrottslighet

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:39

Antalet stöldbrott växte i regionen

I januari-mars kom det till polisens kännedom 28 procent fler stöldbrott (grov stöld, stöld, snatteri) begångna i Helsingforsregionen än det kommit under samma tid föregående år. I Finland som helhet ökade antalet stöldbrott med 30 procent.

Av alla stölder i Helsingforsregionen begicks största delen i Helsingfors. I januari-mars fick polisen kännedom om 11 337 stölder i Helsingforsregionen, varav 5 633 begåtts i Helsingfors, 1 717 i Esbo, 2 002 i Vanda och 1 945 i Yttre Helsingforsregionen. I Finland utanför Helsingforsregionen fick polisen kännedom om 17 769 stöldbrott.

Mest stölder om somrarna

De senaste åren har antalet stölder begångna i Helsingforsregionen minskat lite på årsnivå. Säsongvariationen är stor, och mest stölder begås det om somrarna.