Egendomsbrottslighet

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:56

Stöldbrotten ökade på årsnivå

En jämförelse av förhandsuppgifter för 2019 och 2020 visar att polisen år 2020 fick kännedom om nio procent fler stölder begångna i Helsingforsregionen än år 2019. Enligt Statistikcentralen ökade egendomsbrotten med tio procent i Nyland och åtta procent i hela landet mellan år 2019 och 2020? År 2020 begicks det 131 300 stölder i Finland, varav nästan 40 procent i Helsingforsregionen.

Ändå var antalet stölder i Helsingforsregionen sju procent och i hela landet sex procent mindre i oktober-december 2020 än ett år tidigare.

Mest brott begås det sommartid.

De senaste åren har antalet stölder varit på nedåtgående i Helsingforsregionen. Antalet stölder uppvisar stark säsongvariation, och mest stölder begås det om somrarna.