Egendomsbrottslighet

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 12:53

Minskande antal stölder

År 2018 kom det till polisens kännedom 4 procent färre stölder begångna i Helsingforsregionen än år 2017, visar en jämförelse med förhandsuppgifter för 2018. Även i Nyland minskade, enligt Statistikcentralen, egendomsbrotten i samma mån. I Finland som helhet minskade antalet egendomsbrott som polisen fått kännedom om med 1 procent.

År 2018 begicks det i Finland 122 100 stölder, varav 40 procent i Helsingforsregionen.

 

Mest stölder om somrarna

De senaste åren har antalet stölder begångna i Helsingforsregionen minskat lite på årsnivå. Säsongvariationen är stor, och mest stölder begås det om somrarna.