Konjunkturutsikter för industriföretag och byggande

Suhdannenäkymät pysyivät synkkinä

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen yritysten suhdannetilanne pysyi heikkona syksyllä 2023. Tämänhetkistä tilannetta mittaava saldoluku oli lokakuussa -46, kun saldoluku oli heinäkuussa -48. Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat laskeneet selvästi, saldoluku -45 (heinäkuussa -27). Tuotantokapasiteetti oli lokakuussa täysin hyödynnettynä vain 55 %:lla yrityksistä. Suhdannenäkymiä heikentää etenkin kysynnän heikentyminen: 61 % yrityksistä kärsii heikosta kysynnästä ja ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 10 % vastanneista yrityksestä.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat selvästi heikot ja odotukset ovat synkentyneet kesästä, saldoluku -34. Tuotanto-odotukset ovat matalalla, mutta lähitulevaisuudelta odotetaan käännettä parempaan suuntaan. Heikko kysyntä nimetään selvästi yleisimmäksi esteeksi tuotannon kasvulle. Tilauskehitys on ollut odotuksia vaimeampaa ja tuotanto supistuu. Teollisuusyritysten henkilökuntaodotus tulevalle kolmelle kuukaudelle on negatiivinen, mikä tarkoittaa, että vähennyksiä henkilöstöön on edelleen luvassa.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne arvioidaan jopa heikommaksi kuin finanssikriisin aikaan – saldoluku -61. Alan yritysten tilauskanta jatkaa supistumistaan ja myymättömien huoneistojen määrä on nousussa. Riittämätön kysyntä on suurin este kasvulle ja viidesosalla alan yrityksistä on rahoitusvaikeuksia. Myyntihinnat ovat vajonneet voimakkaasti, eikä kyselyiden perusteella käännettä parempaan ole vieläkään odotettavissa. Suhdanneodotukset rakennusalalla olivat lokakuussa heikot, saldoluku -60.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä