Kotihoidon tuki

Viimeksi päivitetty 10.11.2017 - 08:49

Kotihoidon tuen saajien määrä laskee edelleen

Pienten lasten kotihoidon tukea saavien perheiden määrä laski heinä−syyskuussa 3 prosenttia, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon Helsingin seudulla. Tuensaajien määrä laski etenkin KUUMA-kunnissa mutta myös pääkaupunkiseudun kunnissa ja koko maassa. KUUMA-kunnissa ja koko maassa tuensaajien määrä väheni 5 prosenttia edellisvuodesta.  

Heinä−syyskuussa kotihoidon tukea sai Helsingissä noin 9 400, Espoossa 4 800, Vantaalla 3 800, KUUMA-kunnissa 4 500 ja koko maassa 70 800 perhettä

 

Kotihoidon tuen saajia aiempaa vähemmän

Pääkaupunkiseudulla kotihoidon tukea saavien perheiden määrät ovat laskeneet viime vuosina hieman. KUUMA-kunnissa, samoin kuin koko maassa, tuensaajien määrät ovat laskeneet enemmän. Samaan aikaan alle 3-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt, mutta ei aivan samassa suhteessa kuin tuensaajien määrä.

 

Kotihoidon tuki

  • Lakisääteistä kotihoidontukea saavien perheiden lukumäärä
  • Vuosineljänneksittäin
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu, koko maa

Lähde: Kansaneläkelaitos