Kotihoidon tuki

Tuensaajien määrä laskee etenkin KUUMA-kunnissa ja koko maassa

Pienten lasten hoidon tukea sai huhti–kesäkuussa Helsingin seudulla 20 900 perhettä, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Kotihoidon tuen saajien määrä väheni erityisesti KUUMA-kunnissa mutta myös kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. KUUMA-kunnissa ja koko maassa tuensaajien määrä väheni 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

 Huhti–kesäkuussa kotihoidon tukea sai Helsingissä 8 700, Espoossa 4 400, Vantaalla 3 500, KUUMA-kunnissa 4 200 ja koko maassa 66 400 perhettä.

 

Kotihoidon tuen saajia aiempaa vähemmän

Pääkaupunkiseudulla kotihoidon tukea saavien perheiden määrät ovat laskeneet viime vuosina hieman. KUUMA-kunnissa, samoin kuin koko maassa, tuensaajien määrät ovat laskeneet enemmän. Samaan aikaan alle 3-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt, mutta ei aivan samassa suhteessa kuin tuensaajien määrä.

 

Kotihoidon tuki

  • Lakisääteistä kotihoidontukea saavien perheiden lukumäärä
  • Vuosineljänneksittäin
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu, koko maa

Lähde: Kansaneläkelaitos