Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuen saajia aiempaa vähemmän

Helsingin seudulla kotihoidon tukea saaneiden perheiden määrä laski tammi–maaliskuussa 4 prosenttia, kun verrataan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Pienten lasten kotihoidon tukea sai Helsingissä 8 500, Espoossa 4 200, Vantaalla 3 300, KUUMA-kunnissa 4 000 ja koko maassa 63 600 perhettä.

 

Tuensaajien määrä laskee etenkin KUUMA-kunnissa ja koko maassa

Espoossa ja Vantaalla kotihoidon tukea saavien perheiden määrät ovat laskeneet viime vuosina hieman. KUUMA-kunnissa, samoin kuin koko maassa, tuensaajien määrät ovat laskeneet enemmän. Samaan aikaan alle 3-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt.